Čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni v Maďarsku

štvrtok, 25. júla 2024 – 22:03:23

Upozornenie!
V prípade ulovenia druhu ryby v čase individuálnej ochrany, treba rybu bezodkladne po chytení šetrne vrátiť do vody aj v prípade jej zranenia, choroby alebo úmrtia.

Pred zahájením rybolovu je potrebné vždy dôsledne preštudovať miestny rybársky poriadok 1), kde čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni môžu byť odlišné od nižšie uvedených hodnôt v štátnom rybárskom poriadku.
Čas individuálnej ochrany začína prvý deň o 0 h a končí posledný deň o 24 h. Ak je prvým dňom sobota alebo deň pracovného pokoja (štátny, prípadne cirkevný sviatok v Maďarsku a nedeľa), zákaz platí od nasledujúceho pracovného dňa. Ak je posledným dňom času individuálnej ochrany sobota alebo deň pracovného pokoja, zákaz končí predchádzajúci pracovný deň.

Právny predpis (HUN): 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. §-ának (9) bekezdése – vyhláška ministerstva pre rozvoj vidieka č. 133/2013. (XII. 29.) § 28 ods. 9
Dľžka ryby sa v Maďarsku meria od špičky nosa po koreň chvostovej plutvy 2).
spôsob merania dľžky ryby v Maďarsku

spôsob merania dľžky ryby v Maďarsku 2)


V roku 2023:

Druh rybyČas ochranyČas ochrany zmenený v roku 2023 (kvôli sobote alebo dňa pracovného pokoja)
1)
Lovná miera
1), 2)
Počet privlastnených kusov/kg v jednom dni
1)
 šťuka severná 
(Csuka)
od 01.02. do 31.03.od 01.02. do 31.03.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 boleň dravý 
(Balin)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 ostriež zelenkavý 
(Sügér)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.
1)
15 cm
1), 2)
3 kg 
1)
 zubáč veľkoústy 
(Fogassüllő)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.30 cm
1), 2)
3 ks
1)
 zubáč volžský 
(Kősüllő)
od 01.03. do 30.06.od 01.03. do 30.06.
1)
25 cm
1), 2)
3 ks
1)
 šabľa krivočiara 
(Garda)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg
1)
 jalec maloústy 
(Domolykó)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
25 cm
1), 2)
3 kg
1)
 jalec tmavý 
(Jászkeszeg)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg 
1)
 nosáľ sťahovavý 
(Szilvaorrú keszeg)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg 
1)
 podustva severná 
(Paduc)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg
1)
 mrena severná 
(Márna)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 kapor rybničný 
(Ponty)
od 02.05. do 31.05.od 02.05. do 31.05.
1)
30 cm
1), 2)
3 ks
1)
 lieň sliznatý 
(Compó)
od 02.05. do 15.06.od 02.05. do 15.06.
1)
25 cm
1), 2)
3 ks
1)
 sumec veľký 
(Harcsa)
od 02.05. do 15.06. od 02.05. do 15.06.
1)
60 cm,
100 cm v čase ochrany
1), 2)
3 ks
1)
 pstruh potočný 
(Sebes pisztráng)
od 01.10. do 31.03.od 01.10. do 31.03.
1)
22 cm
1), 2)
3 ks
1)
 mieň sladkovodný 
(Menyhal)
lov povolený
celý rok
1)
25 cm
1), 2)
3 kg
1)