Denný čas lovu rýb – kedy loviť na vodách SRZ

Denný čas lovu rýb


(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
štvrtok 25. júla 2024 – 20:24:06
(25.07.2024 20:24:06)

Denný čas lovu rýb 2024
PSTRUHOVÉ VODY LIPŇOVÉ VODY
I.II.III.I.II.III.
 1. 1.
IV.IV.V.VI.IV.V.VI.
15. 6-205-214-22 31. 4-22
VII.VIII.IX.VII.VIII.IX.
4-225-216-204-224-225-21
X.XI.XI.*XII.XII.*X.XI.XII.
 1.7-19 31.  7-195-217-197-19
* pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky
KAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODY
I.I.II.II.III.III.I.II.III.III.
6-216-216-216-216-216-21  15.
IV.IV.V.V.VI.VI.IV.V.VI.
6-214-240-2431. 0-24
VII.VII.VIII.VIII.IX.IX.VII.VIII.IX.
0-240-240-240-240-240-24
X.X.XI.XI.XII.XII.X.XI.XII.
0-246-216-210-246-216-21

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien)  modrá 
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená  červená 
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)  zelená 
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)  žltá 
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky(tečúce vody)  oranžová 
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
 PSTRUHOVÉ
VODY
PSTRUHOVÉ
VODY  H 
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h,4-224-22
2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h,
3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h,
4. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 LIPŇOVÉ
VODY
LIPŇOVÉ
VODY  H 
b) lipňových vodách v mesiacoch  
1. jún, júlaugust od 04.00 h do 22.00 h,4-224-22
2. september a október od 05.00 h do 21.00 h,
3. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 
 KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
c) kaprových vodách v mesiacoch   
1. január apríl, novemberdecember od 06.00 h do 21.00 h,0-240-240-24
2. máj od 04.00 h do 24.00 h,
3. jún október od 00.00 h do 24.00 h.
 
 
(2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.


Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
 4-1940-6-1  Poprad č. 1  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Stará Ľubovňa
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 30 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 
 4-1950-6-1  Poprad č. 2a  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Orlov
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 27 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 
 4-0430-6-1  Dunajec č. 2  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Spišská Stará Ves
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 hlavátka podunajská  2024: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2024: 40 cm | –
 pstruh dúhový  2024: 27 cm | –
 pstruh potočný  2024: 35 cm | –
Denný čas lovu rýb:    4-22 

Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
január a február od 07.00 h do 17.00 h,
marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
september a október od 05.00 h do 21.00 h,
november a december od 06.00 h do 18.00 h.

Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.

Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.


Zásady privlastňovania rýb
max 1 ks | max 5 kgmax 4 ks | max 5 kgmax 2 ks | max 5 kg
 Jeseter malý  Nosáľ sťahovavý  Kapor rybničný 
 Jeseter sibírsky  Podustva severná  Lieň sliznatý 
 Sumec veľký  Pstruh dúhový  Lipeň tymiánový 
 Sivoň potočný  Mieň sladkovodný 
  Mrena severná 
n ks | max 5 kg Pstruh jazerný 
 Ostatné  Pstruh potočný 
  Šťuka severná 
privlastnené ryby spolu Úhor európsky 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč veľkoústy 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč volžský 
2 ks   +2 ks   +n ks   
x ks | max 5 kg

Príloha č. 19
k vyhláške č. 381/2018 Z. z., strana 42
Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo-hmotnostných ukazateľov vybraných druhov rýb
(Údaje v tabulke sú orientačné a slúžia na vyplňovanie hmotnosti v prehľade o úlovkoch)
amur bielykapor rybničnýlipeň tymiánový
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
704,90401,38300,25
715,20411,44310,27
725,40421,55320,29
735,60431,68330,32
745,80441,82340,35
756,00451,95350,37
766,20462,08360,41
786,50472,24370,44
807,00482,42380,47
827,50492,58390,50
848,00502,74410,58
858,40553,75420,62
909,70604,82430,66
9511,40707,85440,70
10012,90759,68450,74
8011,88460,80
8514,04470,83
9016,18500,99
9518,34
10020,55
pleskáč vysokýpstruh dúhovýpstruh potočný
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
200,09270,25270,19
230,12280,27280,21
250,15290,30290,23
280,20300,32300,25
300,24310,36310,28
320,28320,40320,31
340,32330,44330,34
360,42340,47340,38
380,51350,51350,42
400,62360,55360,46
420,72370,60370,50
440,81400,74380,54
460,97420,84390,58
501,39440,96400,63
521,86461,11420,73
542,15481,21440,85
562,45501,39460,96
592,78481,08
613,15501,18
633,50
663,95
sumec veľkýšťuka severnázubáč veľkoústy
[cm][kg][cm][kg][cm][kg]
702,57601,54501,24
803,85651,95511,31
905,47702,54521,39
1007,50753,20531,49
1109,98804,00541,55
12012,96854,90551,67
14020,58905,95561,76
16030,72957,25571,87
1008,60581,97
1059,85591,09
11011,80602,20
12015,80652,85
703,40
804,42
856,60
908,00
959,40
10011,20

Doba hájenia a lovné miery (zvýšená minimálna/maximálna) na revíroch SRZ (2023-2024)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021
SRZ – Zarybnenie revírov – 2020