ttttest

lovná miera
(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
štvrtok 25. júla 2024 – 20:14:14
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
(červená)
VN Haláčovce  Z 
 2-4730-1-1  (červená), vodná nádrž, (16 ha)
Vodná plocha nádrže na toku Haláčovka nad obcou Haláčovce.
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
 kapor rybničný 
2024: 40 cm | 70 cm
VN Prusy
 2-5170-1-1  (červená), vodná nádrž, (38 ha)
Vodná plocha nádrže na toku Dubnička pri obci Prusy.
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Prusy!
 2-5170-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z oplotených pozemkov!
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (červená), vodná nádrž, (6 ha)
Vodná plocha nádrže pri obci Brezolupy – časť Jerichov
 2-4550-1-1  2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4550-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Brezolupy!
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (modrá), potok
Potok Hydina od cestného mosta Nedašovce – Vysočany po pramene.
VN Brezolupy
 2-4550-1-1  (modrá), potok
Miezgovský potok od ústia po pramene.

ttest
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
(červená)
VN Haláčovce  Z  2-4730-1-1  (červená), vodná nádrž, (16 ha)
Vodná plocha nádrže na toku Halačovka nad obcou Halačovce. 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!

 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!

 kapor rybničný 

2023: 40 cm | 70 cm