SRZ – Zarybnenie revírov – 2017 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

štvrtok 25. júla 2024 – 21:04:58

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 – prehľad podľa ZOČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Spišská Nová Ves
ČÍM: násada kapor trojročný, (K3)
KEDY: 26.10.2017 (štvrtok)
KDE:
4-3510-1-1 VN Korytno II. – 500 kg
4-3990-1-1 VN Za Hurou č. 1 – 500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 26.10.2017 (štvrtok) – 07.11.2017 (utorok)
Lov kapra povolený od: 08.11.2017 (streda) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Spišská Nová Ves
ČÍM: násada zubáč dvojročný, (Zu2)
KEDY: 10.10.2017 (utorok)
KDE:
50 kg
4-3510-1-1 VN Korytno II.
4-3990-1-1 VN Za Hurou č. 1
Do 31.12.2017 (nedeľa) platí zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku! Lov prívlačou na umelé nástrahy je povolený.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada kapor trojročný, (K3)
KEDY: 20.10.2017 (piatok)
KDE:
1-0020-1-1 – Chorvátsky kanál – 6700 kg
1-0080-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník – 200 kg
1-0090-1-1 – Dunaj č. 4 – OR Ovsište – 100 kg
1-0100-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Polder – 500 kg
1-0110-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – 4000 kg
1-0120-1-1 – Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana – 350 kg
1-0130-1-1 – Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien – 4000 kg
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 1000 kg
1-1060-1-1 – Štrkovisko Rusovce – 2100 kg
1-1100-1-1 – Štrkovisko U horára A – 1500 kg
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 1500 kg
1-1190-1-1 – Štrkovisko Zrkadlový Háj – 7800 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 20.10.2017 (piatok) – 05.11.2017 (nedeľa)
Lov kapra povolený od: 06.11.2017 (pondelok) 07,00 h Platí pre celú Bratislavu!ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada lieň, (L2-3)
KEDY: 12.10.2017 (štvrtok)
KDE:
1-0020-1-1 – Chorvátsky kanál – 350 kg
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 50 kg
1-1100-1-1 – Štrkovisko U horára A – 100 kg