Zarybnenie revírov SRZ

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 utorok, 25. júna 2024 – 08:24:07

Zarybnenie revírov SRZ – 2020

Zarybnenie revírov SRZ pre aktuálny rok. Zarybnenie revírov je spracované vo forme živej tabuľky s farebným vyznačením v reálnom čase. Pre správnu funkčnosť v prípade iného aktuálneho dátumu, času je nutné stránku obnoviť (refresh). Zarybnenie revírov je zoradená podľa organizácií, revírovania vôd, čísla revíru a času (najnovšie na vrchu). Zverejnené údaje majú informatívny charakter a za pravdivosť údajov neberieme zodpovednosť. Zdrojom sú prevažne oficálne webové a facebookové sídla organizácií. Odporúčame informovať sa o skutočnostiach v jednotlivých organizáciách SRZ, ktoré sú užívateľmi jednotlivých rybárskych revírov (MO SRZ, MsO SRZ, Rada SRZ).
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bratislava 1
kaprové vody
VN Železná studnička č. 2
 1-0270-1-1 
 1-0270-1-1 Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný 2500 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota). Zdroj MsO SRZ Bratilava 1
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Železná studnička č. 3
 1-0280-1-1 
 1-0280-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný 700 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 1
Bratislava 2
kaprové vody
Štrkovisko Ľadová voda – Dunajek
 1-0890-1-1 
 1-0890-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 2500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Ivanka pri Dunaji
 1-0920-1-1 
 1-0920-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 8000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Rohlík
 1-1030-1-1 
 1-1030-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 2000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Štrkovec
 1-1080-1-1 
 1-1080-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 3000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Zelená voda 1
 1-1160-1-1 
 1-1160-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 8500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Zelená voda 2
 1-1170-1-1 
 1-1170-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 4500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Zlaté piesky
 1-1180-1-1 
 1-1180-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 10000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Bratislava 3
kaprové vody
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 1-0960-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Bratislava 4
kaprové vody
Štrkovisko Kuchajda
 1-0980-1-1 
 1-0980-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 23.10.2020 do 01.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný 5000 kg)
Lov povolený od 02.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 4
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Štrkovisko Veľké Čuňovo
 1-1130-1-1 
 1-1130-1-1 Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota). Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Zrkadlový Háj
 1-1190-1-1 
 1-1190-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
Dunajská Lužná
kaprové vody
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 1-0900-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Kalinkovo
 1-0950-1-1 
 1-0950-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Štrkovisko Veľká Voda
 1-1040-1-1 
 1-1040-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Štrkovisko Za Hrádzu
 1-1050-1-1 
 1-1050-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Handlová
kaprové vody
Handlovský rybník
 1-0270-1-1 
 1-0270-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 29.10.2020 do 18.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 19.11.2020 00.00 h (štvrtok). Zdroj MO SRZ Handlová
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Košice
pstruhové vody
Hornád č. 2a
 4-0640-4-1 
 4-0640-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0640-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0640-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 1000 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
 pstruh dúhový 
27 cm | –
Hornád č. 2c
 4-0642-4-1 
 4-0642-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0642-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0642-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 250 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
Jazero Košice Priemyselná časť
 4-0841-4-1 
 4-0841-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0841-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0841-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 500 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
VN Bukovec I.
 4-3270-4-1 
 4-3270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-3270-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-3270-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 1250 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
Martin
kaprové vody
VN Široká
 3-1980-1-1 
 3-1980-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 75 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Martin
kaprové vody
OR Biele Brehy
 3-2590-1-1 
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2590-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 250 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).

 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01 do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Ratkovo
 3-2690-1-1 
 3-2690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2690-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 75 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Martin
kaprové vody
Rybník Ďanová
 3-3390-1-1 
 3-3390-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Za Ráztokou
 3-5970-1-1 
 3-5970-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 50 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Štrkovisko Bôr
 3-4070-1-1 
 3-4070-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 350 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Chrenkova pláň
 3-4090-1-1 
 3-4090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 50 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
 3-4220-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Turiansky most
 3-4240-1-1 
 3-4240-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Michalovce
kaprové vody
VN Pozdišovce
 4-3710-1-1 
 4-3710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 4-3710-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: pstruh dúhový dňa 01.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd? – pstruh dúhový 250 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 02.10.2020 00.00 h (piatok).
Zdroj MsO SRZ Michalovce
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 pstruh dúhový 
27 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Vyšná Rybnica
 4-3970-1-1 
 4-3970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 4-3970-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: pstruh dúhový dňa 01.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd? – pstruh dúhový 250 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 02.10.2020 00.00 h (piatok).
Zdroj MsO SRZ Michalovce
Nitra
kaprové vody
Štrkovisko Branč – Gergelová
 2-3030-1-1 
 2-3030-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 12.05.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Štrkovisko Čechynce
 2-3070-1-1 
 2-3070-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 12.05.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
Zelená Voda
 2-5590-1-1 
 2-5590-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 20.10.2020 do 30.10.2020 (skrátené zo 06.11.2020) z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný 7500 kg, Zu? – zubáč veľkoústy 60 kg / 4225 ks)
Lov povolený od 31.10.2020 00.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Partizánske
kaprové vody
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 2-0090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
 2-1441-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
 2-1551-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
 2-1553-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
OR Nedanovce
 2-1820-1-1 
 2-1820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-1820-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Partizánske
 2-5120-1-1 
 2-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5120-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5470-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
Štrkovisko Žabokreky
 2-4280-1-1 
 2-4280-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-4280-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 02.05.2020 do 29.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.05.2020 04.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Pezinok
kaprové vody
VN Modra – Harmónia
 1-1370-1-1 
 1-1370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1370-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Slnečné Údolie
 1-1400-1-1 
 1-1400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1400-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
VN Vištuk
 1-1421-1-1 
 1-1421-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1421-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
Pezinok
kaprové vody
Panonský Les
 1-1380-1-1 
 1-1380-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Zadný Šúr
 1-1450-1-1 
 1-1450-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
Trnava
kaprové vody
VN Boleráz
 2-4520-1-1 
 2-4520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4520-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: šťuka severná, zubáč veľkoústy od 28.07.2020 do 24.08.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov vysadených druhov rýb povolený od 25.08.2020 00.00 h (utorok).
Zdroj
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Zvolen
kaprové vody
VN Dobrá Niva
 3-5010-1-1 
 3-5010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5010-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný, amur biely od 08.10.2020 do 21.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg, Ab? – amur biely ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 22.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Zvolen
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Môťová
 3-5410-1-1 
 3-5410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5410-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný, amur biely od 08.10.2020 do 21.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg, Ab? – amur biely ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 22.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Zvolen
Žilina
kaprové vody
Strážov
 3-5780-1-1 
 3-5780-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.04.2020 do 06.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 07.05.2020 04.00 h (štvrtok).

 3-5780-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm

Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020
Denný čas lovu rýb 2024