SRZ – Zarybnenie revírov – 2016 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

štvrtok 25. júla 2024 – 21:41:40


Banská Bystrica
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 5
Brezno
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kúty
Kysucké Nové Mesto
Levice
Michalovce
Trnava  NOVÉ 


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 320g
KEDY: 28.10.2016
KDE:
HR Plavno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 21.10.2016
KDE:
ZV Badín – 60 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K2) Ø 300 g
KEDY: 15.10.2016
KDE:
Pod Rybou – 100 kg
VN Tŕstie – 100 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 14.10.2016
KDE:
ZV Badín – 100 kg
Plavno – 220 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3) Ø 2 kg
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Badín – 1200 kg
Plavno – 1200 kg
Pod Rybou – 700 kg
Tŕstie – 200 kg
ZV Badín – 200 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Jazero Železná studnička č. 2 – 1500 kg (predpoklad)
Jazero Železná studnička č. 3 – zarybní až na jar 2017 (predpoklad), nebol dodržaný plán rekonštrukcie rybníkov


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Amur biely, (A2)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Biskupické rameno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Ivánka pri Dunaji – 7700 kg
Dunajek – 2100 kg
Zelená voda 1 – 8000 kg
Rohlík – 1500 kg
Biskupické rameno – 400 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
Zlaté piesky – 10800 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
Zelená voda 2 – 3200 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 29.10.2016
KDE:
Chorvátsky kanál
Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien
Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
Dunaj č. 3 – OR Polder
Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
Dunaj č. 3 – Rameno Zuzana
Dunaj č. 4 – OR Ovsište
Štrkovisko Malé Čunovo
Štrkovisko Rusovce
Štrkovisko U horára
Štrkovisko Veľké Čunovo


tabula-chorvatsky_kanal
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Chorvátske rameno – 800 kg (MsO SRZ Bratislava 1 – predpoklad)

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 19.10.2016
KDE:
Štrkovisko Zrkadlový Háj

tabula-zrkadlovy_haj
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 19.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Brezno
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 03.10.2016
KDE:
VN Závadka nad Hronom – 500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 03.10.2016 – 17.10.2016
Lov kapra povolený od: 18.10.2016 (utorok) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Handlová
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Handlovský rybník – 3500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 18.11.2016
Lov kapra povolený od: 19.11.2016 (sobota) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Hlohovec
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 02.11.2016 – 03.11.2016
KDE:


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Humenné
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Slovenská Volová II. – 2000 kg
VN Chlmec – 1600 kg
VN Karná – 1500 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kúty
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
2-3200-1-1 Štrkovisko Drahy – 1000 kg
2-4100-1-1 Štrkovisko u Janíčkov – 1000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kysucké Nové Mesto
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
3-5460-1-1 VN Nesluša – 1000 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
VN Kozárovce ? kg
Štrkovisko Mýtne Ludany ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 08.10.2016
KDE:
VN Devičany ? kg
VN Bátovce ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 08.10.2016 – 06.11.2016
Lov kapra povolený od: 07.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
4-1130-1-1 Laborec č. 2 – 300 kg
4-3260-1-1 VN Budkovce I, II – 1500 kg
4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 16.10.2016
KDE:
4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce – 1500 kg
4-3710-1-1 VN Pozdišovce – 2000 kg
4-3900-1-1 VN Vinné jazero – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 16.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: jeseň 2016
KDE:
 2-4520-1-1 VN Boleráz – kapor (K3) 13594,3 kg
 2-4570-1-1 VN Buková – kapor (K3) 5638,9 kg
 2-4600-1-1 VN Cífer – kapor (K3) 648,1 kg
 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – kapor (K3) 7729,7 kg
 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – kapor (K3) 7536 kg