SRZ – Zarybnenie revírov – 2017 jar

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 – prehľad podľa ZO


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh potočný (4 – 5 cm)
KEDY: 10.06.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 10000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh dúhový
KEDY: 11.05.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 50 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh dúhový
KEDY: 13.04.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 50 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 11.04.2017
KDE:
1-0270-1-1 – Jazero Železná studnička č. 2 – 800 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K3) Ø 1,95 kg/ks
KEDY: 08.04.2017
KDE:
1-1030-1-1 – Štrkovisko Rohlík – 2100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K3) Ø 2,40 kg/ks
KEDY: 04.04.2017
KDE:
1-1170-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 2 2)1500 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K4) Ø 2,94 kg/ks
KEDY: 01.04.2017
KDE:
1-1080-1-1 – Štrkovisko Štrkovec 1)  – 4000 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada šťuka, (Š1) Ø 0,20 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-1160-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 1 – 50 kg
1-1170-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 2 – 50 kg
1-1180-1-1 – Štrkovisko Zlaté piesky – 200 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada biela ryba mix (karas, pleskáč) Ø 0,15 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-1160-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 1 – 600 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada karas, (Ka2) Ø 0,12 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-0070-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Biskupické – 1000 kg
1-1030-1-1 – Štrkovisko Rohlík – 1000 kg
1-1080-1-1 – Štrkovisko Štrkovec – 500 kg
1-1180-1-1 – Štrkovisko Zlaté piesky – 2500 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada biela ryba mix Ø 0,05 kg/ks
KEDY: 03.03.2017
KDE:
1-0890-1-1 – Štrkovisko Dunajek – 150 kg
1-0920-1-1 – Štrkovisko Ivanka pri Dunaji – 180 kg
____________________________
1) – zarybnenie z roku 2016
2) – zarybnenie z prostriedkov MsO SRZ Bratislava IV.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada kapor, (K4)
KEDY: 09.04.2017
KDE:
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 1200 kg
1-1190-1-1 – Štrkovisko Zrkadlový Háj – 3600 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Malá biela ryba – mix, červenica, plotica, ostriež
KEDY: 08.03.2017
KDE:
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 120 kg
1-1060-1-1 – Štrkovisko Rusovce – 100 kg
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 200 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada šťuka rýchlená
KEDY: 19.04.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1
 2-1010-1-1 – Kanál Vrbová
 2-2700-1-1 – Stará Nitra č. 2 – 10200 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 13.04.2017
KDE:
2-2810-1-1 – Štrkoviská Vlkanovo (II.) – 600 kg
2-2990-1-1 – Štrkovisko Bohatá – 2500 kg
2-3500-1-1 – Štrkovisko Konkol – 2000 kg
2-3520-1-1 – Štrkovisko Kotelnica č. 1 – 200 kg
2-3860-1-1 – Štrkovisko Pavlov Dvor – 700 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada boleň, (Bo1)
KEDY: 01.04.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1 – 1000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada kapor, (K1)
KEDY: 20.03.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1 – 100 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sládkovičovo
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 10.04.2017
KDE:
2-2310-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 – 500 kg
2-2360-1-1 – Rašelinisko Veľký Grob – 1000 kg
2-3630-1-1 – Štrkovisko Malá Mača – 300 kg
2-4190-1-1 – Štrkovisko Vincov les – 700 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sládkovičovo
ČÍM: násada kapor, (K1)
KEDY: 30.03.2017
KDE:
2-0330-1-1 – Čierna voda č. 2 – 450 kg
2-2310-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 – 250 kg
2-2330-1-1 – Rašelinisko Tárnok – 200 kg
2-2360-1-1 – Rašelinisko Veľký Grob – 450 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4520-1-1 – VN Boleráz – 2488 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4570-1-1 – VN Buková – 2180 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4770-1-1 – VN Horné Orešany – 2401 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-5300-1-1 – VN Suchá nad Parnou – 2150 kg