SRZ – Zarybnenie revírov – 2016 jar

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

štvrtok 25. júla 2024 – 21:08:07

Jarné zarybnenie 2016 revírov SRZ

Rožňava  NOVÉ 
Senica  NOVÉ 


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Rožňava (zverejnené 29.02.2016)
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 27.02.2016
KDE:
VN Kružná (4-3530-1-1) – 400 kg
VN Hrušov I, II (4-3390-1-1) – 600 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 28.02.2016 – 14.03.2016 (vrátane)
Lov kapra povolený:
VN Kružná (4-3530-1-1) od: 01.06.2016 (streda) 04,00 h
Zákaz lovu od 15.03. do 31.05.2016 (vrátane)!
Zákaz príjazdu motorových vozidiel z východnej strany VN Kružná cez súkromný pozemok!

VN Hrušov I, II (4-3390-1-1) od: 15.05.2016 (nedeľa) 04,00 h
Zákaz lovu od 15.03. do 14.05.2016 (vrátane)!
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany je povolený od 15.05. kalendárneho roka, výnimka platí na roky 2015 až 2017.
Zákaz lovu z oboch hrádzí VN v celej ich dĺžke /betónové kocky/!
Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN. VN patria do II. ochranného pásma NP – Slovenský Kras!!!!ČO: ZARYBNENIE PSTRUHOVÝCH REVÍROV – SCHVÁLENÝ PLÁN
KTO: MsO SRZ Senica (zverejnené 21.01.2016)
ČÍM: násada Pstruh dúhový (Pd), Pstruh potočný jednoročný (Pp1), Pstruh potočný dvojročný (Pp2)
KEDY: ?
KDE:
pstruhové revíre
Pstruh dúhový (Pd) – 800 kg
Pstruh potočný jednoročný (Pp1) – 10000 ks
Pstruh potočný dvojročný (Pp2) – 400 kg (? ks)

Plán zarybnenia na rok 2016:
800 kg Pstruh dúhový (Pd):
200 kg Myjava č. 3 (nie VN Stará Myjava) a Myjava č. 2
200 kg Vrbovčianka
200 kg Brezovský potok
200 kg Chvojnica č. 2 (polder)
400 ks (? kg) Pstruh potočný dvojročný (Pp2): VN Stará Myjava
10 000 ks Pstruh potočný jednoročný (Pp1): VN Stará Myjava ?
Zdroj: http://www.srzsenica.sk/ Bleskovky

Poznámka: Na Facebookovej stránke MsO SRZ Senica sa píše 400 kg, na webovom sídle MsO SRZ Senica 400 ks.
Možno je to ten plán, ktorý bol schválený. Iný sme nenašli.
Barnabás Béres a kolektív cokdezakolko