Revíry SRZ lipňové zväzové – 2019

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019


Tabuľka “Revíry SRZ lipňové zväzové 2019” je zoznam zväzových lipňových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2019 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 su popísané v rybárskom poriadku SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.

Stredoslovenská oblasť
3-1111-6-1Hron č.9b (H)Banská Bystrica
3-1131-6-1Hron č. 11b (H)Brezno
3-3350-5-1RohoznáBrezno
3-0380-5-4Bystrica č. 1a (CHAP)Čadca
3-0381-5-1Bystrica č. 1bČadca
3-0540-5-1Čierňanka č. 1Čadca
3-2710-6-1Orava č. 1a (H)Dolný Kubín
3-4430-6-1Turiec č. 1 (H)Martin
3-4650-6-1Váh č. 16 (H)Martin
3-0080-5-1Biela Orava č. 2Námestovo
3-1120-6-1Hron č. 10 (H)Podbrezová
3-2721-6-1Orava č. 2b (H)Rada RADA
3-2720-6-4Orava č. 2a (H) (CHAP)RADA SRZ
3-2441-5-1Nitra č. 7Prievidza
3-3270-5-1Rimava č. 3Rimavská Sobota
3-4680-6-1Váh č. 18a (H)Ružomberok
3-2720-6-1Orava č. 3 (H)SRZ Rada Žilina
3-2730-6-1Orava č. 3 (H)Trstená
3-4480-6-1Turiec č. 2 (H)Turčianske Teplice
3-1081-6-1Hron č. 7b (H)Zvolen
3-3130-5-1Rajčanka č. 1Žilina
3-4640-6-1Váh č. 15 (H)Žilina
Východoslovenská oblasť
4-3020-5-1Udava č. 1Humenné
4-1970-6-1Poprad č. 4 (H)Kežmarok
4-1950-6-1Poprad č. 2a (hraničná voda) (H)Orlov
4-1951-6-1Poprad č. 2b (H)Orlov
4-1980-6-1Poprad č. 5 (H)Spišská Belá
4-0430-6-1Dunajec č. 2 (hraničná voda) (H)Spišská Stará Ves
4-1940-6-1Poprad č. 1 (hraničná voda) (H)Stará Ľubovňa
4-1960-6-1Poprad č. 3a (H)Stará Ľubovňa
4-1962-6-1Poprad č. 3c (H)Stará Ľubovňa
4-1670-5-1Ondava č. 3Vranov nad Topľou