Revíry SRZ lipňové zväzové 2021

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

štvrtok, 25. júla 2024 – 19:59:22

Revíry SRZ lipňové zväzové 2021


Tabuľka “Revíry SRZ lipňové zväzové 2021 je zoznam zväzových lipňových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2021 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021 su popísané v rybárskom poriadku RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zväzových lipňových povolení ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
 VO VÝSTAVBE! 
Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme


 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022) 

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Banská Bystrica
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 9b  H 
 3-1111-6-1 
Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.
 3-1111-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Brezno
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 11b  H 
 3-1131-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na auto-busovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
 3-1131-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Rohozná
 3-3350-5-1 
Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno – Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
 3-3350-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Čadca
lipňové vody
(okrová)
Bystrica č. 1a  CHAP 
 3-0380-5-4 
Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v mesteKrásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove.
 3-0380-5-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Bystrica č. 1b
 3-0381-5-1 
Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.
 3-0381-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierňanka č. 1
 3-0540-5-1 
Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
 3-0540-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Dolný Kubín
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 1a  H 
 3-2710-6-1 
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.
 3-2710-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 mrena severná 
60 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Humenné
lipňové vody
(okrová)
Udava č. 1
 4-3020-5-1 
Čiastkové povodie rieky Udava od ústia naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.
 4-3020-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Kežmarok
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 4  H 
 4-1970-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.
 4-1970-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Martin
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 1b  H 
 3-4431-6-1 
Čiastkové povodie rieky Turiec od starého cestného mosta pri obchodnom centre Tulip v mestej časti Martin Záturčie po cestný most v obci Moškovec.
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.11. do 31.12. v úseku od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR V úseku od cestného mosta pri benzínovej pumpe OMV po hať pri teplárni – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 nosáľ sťahovavý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 16  H 
 3-4650-6-1 
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora (Jánošíkov potok) po vtok derivačného kanálu do Váhu.
 3-4650-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Námestovo
lipňové vody
(okrová)
Biela Orava č. 2
 3-0080-5-1 
Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselovianky po sútok s Mútňankou.
 3-0080-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Orlov
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 2a  H   hraničná voda (PL)
 4-1950-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 4-1950-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1950-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Poprad č. 2c
 4-1952-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.
 4-1952-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Podbrezová
lipňové vody
(okrová)
Čierny Hron č. 1  H 
 3-0560-6-1 
Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.
 3-0560-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Hron č. 10a  H 
 3-1120-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.
 3-1120-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Hron č. 10b  H 
 3-1121-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.
 3-1121-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
RADA Žilina
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 2a  CHAP   H 
 3-2720-6-4 
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.
 3-2720-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Orava č. 2b  H 
 3-2721-6-1 
Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne.
 3-2721-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 podustva severná 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh – Krpeľany  H 
 3-5230-6-3 
Rieka Váh od ústia menného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.
 3-5230-6-3  Celoročný zákaz lovu rýb –  CHRO !
 Zákaz lovu rýb! 
Rimavská Sobota
lipňové vody
(okrová)
Rimava č. 3
 3-3270-5-1 
Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Síd-lisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné a Vyvieračka.
 3-3270-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Ružomberok
lipňové vody
(okrová)
Váh č. 18a  H 
 3-4680-6-1 
Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok a Komjatná.
 3-4680-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4680-6-1  Obmedzený denný úlovok lipňa tymiánového na 1 ks (§ 14 ods. 3 vyhlášky č. 381/2018)!
 hlavátka podunajská 
90 cm | –
 lipeň tymiánový   1 ks! 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Spišská Belá
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 5  H 
 4-1980-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.
 4-1980-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Spišská Stará Ves
lipňové vody
(okrová)
Dunajec č. 2  H 
 hraničná voda (PL)
 4-0430-6-1 
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 4-0430-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-0430-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Stará Ľubovňa
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 3b  CHAP   H 
 4-1961-6-4 
Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa, po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka).
 4-1961-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Poprad č. 3a  H 
 4-1960-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa.
 4-1960-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
Poprad č. 3c  H 
 4-1962-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica.
 4-1962-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Poprad č. 1  H   hraničná voda (PL)
 4-1940-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 4-1940-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1940-6-1  Denný čas lovu rýb:    4-22 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trstená
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 3  H 
 3-2730-6-1 
Čiastkové povodie rieky Orava odcestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.
 3-2730-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 3-2730-6-1  Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom privlastnenia si úlovku  CHAP .  CHAP 
Turčianske Teplice
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 2  H 
 3-4480-6-1 
Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moš-kovci po most Sklené – Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Laclavský potok a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
 3-4480-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Vranov nad Topľou
lipňové vody
(okrová)
Ondava č. 3
 4-1670-5-1 
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni.
 4-1670-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
40 cm | –
Zvolen
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 7b  H 
 3-1081-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica.
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE –  CHRO  – zimovisko a neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žilina
lipňové vody
(okrová)
Rajčanka č. 1
 3-3130-5-1 
Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina – Strážov po cestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most.
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 15  H 
 3-4640-6-1 
Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno – Vrútky po ústie potoka Hoskora (Jánošíkov potok).
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje  CHRO !
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Denný čas lovu rýb 2024