Revíry SRZ kaprové zväzové 2020

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

utorok, 21. marca 2023 – 12:19:06
Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme

 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021   NOVINKA 
 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022)  <--kliknúť  NOVINKA 

Revíry SRZ kaprové zväzové 2020


Tabuľka “Revíry SRZ kaprové zväzové 2020 je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2020 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020 su popísané v rybárskom poriadku RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zväzových kaprových povolení ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
 VO VÝSTAVBE! 
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
Bebrava č. 2
 2-0100-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Svinica č. 1
 2-2740-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Bánovce nad Bebravou
kaprové vody
VN Haláčovce
 2-4730-1-1 
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4730-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo výpuste VN Haláčovce!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Banská Bystrica
kaprové vody
Hron č. 8  H 
 3-1090-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Banská Štiavnica
kaprové vody
Rychnavské vodné nádrže
 3-1390-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Bardejov
kaprové vody
Topľa č. 5a
 4-2850-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 5b  CHAP 
 4-2851-1-4 
 CHAP 
Bratislava 2
kaprové vody
Malý Dunaj č. 6
 1-0370-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 2
kaprové vody
Štrkovisko Zlaté piesky
 1-1180-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 3
kaprové vody
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 1-0960-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Vajnory 2
 1-1120-1-1 
 1-1120-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
Bratislava 4
kaprové vody
Dunaj č. 4, Karloveské rameno
 1-0140-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 1-0140-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný vo vyznačenej časti ochranného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj)!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 4, Devínske rameno
 1-0141-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Morava č. 1
 1-0390-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 4
kaprové vody
Štrkovisko Kuchajda
 1-0980-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Chorvátsky kanál
 1-0020-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Dunaj č. 3, Rusovecko – Jarovecká sústava ramien
 1-0130-1-1 
 1-0130-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Štrkovisko Zrkadlový Háj
 1-1190-1-1 
 1-1190-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
 kapor rybničný 
40 cm | –
Brodské
kaprové vody
Morava č. 7a
 2-1351-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Bytča
kaprové vody
Hričovský kanál č. 2b
 3-1030-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Hričovský kanál č. 2a
 3-1031-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 12
 3-4610-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, neresisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.12. do 15.03. pri cestnom moste v Bytči (100 m nad a 100 m pod mostom), zimovisko rýb označené tabuľami!
 3-4610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 14.03. v hornom úseku revíra od tabule po tabuľu, t.j., zhruba od úrovne futbalového ihriska v obci Horný Hričov po priehradné teleso VN Hričov, zimovisko rýb označené tabuľami!
Bytča
kaprové vody
VN Mikšová
 3-5400-1-1 
 3-5400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
Čadca
kaprové vody
Kysuca č. 3
 3-1850-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierna nad Tisou
kaprové vody
Latorica č. 4
 4-1210-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Tisa
 4-2800-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Drahovce
kaprové vody
Dudváh č. 3
 2-0430-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
N – kanál
 2-1391-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 5
 2-4400-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Nosický kanál č. 9
 3-2530-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Váh č. 9
 3-4570-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dubnica nad Váhom
kaprové vody
Štrkovisko Dubnička
 3-4100-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Dunajská Lužná
kaprové vody
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 1-0900-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Klátovské rameno č. 2
 2-1040-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Malý Dunaj č. 3
 2-1210-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitnoostrovské kanály č. 3
 2-5690-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunajská Streda
kaprové vody
OR Trstice
 2-1950-1-1 
 2-1950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dunajská Streda
kaprové vody
Štrkovisko Bendö č. 1
 2-2930-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Gajary
kaprové vody
Morava č. 3
 1-0410-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Záhorský kanál
 1-1470-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Galanta
kaprové vody
Čierna voda č. 1
 2-0320-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Dudváh č. 1
 2-0410-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Malý Dunaj č. 4
 2-1220-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Gelnica
kaprové vody
Hnilec č. 1
 4-0550-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Giraltovce
kaprové vody
Radomka
 4-2060-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Topľa č. 4
 4-2840-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Hanušovce nad Topľou
kaprové vody
Topľa č. 3
 4-2830-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Hlohovec
kaprové vody
Dudváh č. 2b
 2-0421-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 45 cm
 mieň sladkovodný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 80 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Váh č. 4
 2-4390-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 4a  CHAP 
 2-4391-1-4 
 CHAP 
Holíč
kaprové vody
Chvojnica č. 1
 2-0280-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 sumec veľký 
80 cm | –
 šťuka severná 
65 cm | –
 úhor európsky 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Farská voda
 2-0640-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Kanál Kátovské jazero
 2-0981-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Melioračný kanál Tvrdonice
 2-1300-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Morava č. 7b
 2-1350-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Humenné
kaprové vody
Laborec č. 3
 4-1140-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Hurbanovo
kaprové vody
Kanál Stará Gúta
 2-1000-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
Kanál Vrbová
 2-1010-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Spojovací kanál Martovce
 2-2680-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Stará Nitra č. 2
 2-2700-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitava č. 1
 2-5600-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Jelšava
kaprové vody
Muráň č. 1
 3-2350-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Kežmarok
kaprové vody
Vrbovský potok
 4-4090-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
50 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 šťuka severná 
80 cm | 100 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Kolárovo
kaprové vody
Čergovský kanál
 2-0300-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
Malý Dunaj č. 1
 2-1190-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 1
 2-4360-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Komárno
kaprové vody
Ižianský kanál č. 2
 2-2090-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Stará Nitra č. 1
 2-2690-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Vážsky Dunaj
 2-4440-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitava kanál č. 2
 2-5660-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitnoostrovské kanály č. 1
 2-5670-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Košice
kaprové vody
Hornád č. 1a
 4-0630-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č.1b
 4-0631-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Myslavský potok
 4-1500-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Olšava č. 1
 4-1610-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Sokoľanský potok
 4-2400-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Torysa č. 1
 4-2890-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Košice
kaprové vody
VVN Ružín
 4-4120-1-1 
 4-4120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Košice
kaprové vody
Štrkovisko Kechnec
 4-2680-1-1 
 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Berecký prívodný kanál
 4-0071-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 2
 4-1190-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Somotorský kanál
 4-2401-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Kráľovský Chlmec
kaprové vody
Karcsa
 4-3880-1-1 
 4-3880-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
Krompachy
kaprové vody
Hornád č. 3
 4-0650-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupina
kaprové vody
Krupinica č. 2
 3-1770-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Štiavnica č. 2
 3-3970-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Kúty
kaprové vody
Morava č. 6
 2-1340-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Kysucké Nové Mesto
kaprové vody
Kysuca č. 2a  H 
 3-1840-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Kysuca č. 2b  CHAP 
 3-1841-2-4 
 CHAP 
Levice
kaprové vody
Hron č. 3
 2-0760-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-0760-1-1  Mŕtve rameno v katastri obce Horná Seč a Kalná nad Hronom, čiastkové povodie potoka Podlužianka od cestného mosta v obci Starý Hrádok po pramene, povodie potoka Nová Podlužianka od jej ústia do rieky Hron pri obci Vyšné nad Hronom po jej výtok pri ČOV Levice, potoky Korlát, Lipník a Kozárovský (Čaradický), Rybnícky potok, Teplička, Kráľovka, Čajkovský potok vrátane prítoku Burda, Gondovský potok, Kamenec vrátane prítokov, Ďúrsky potok vrátane prítokov a Zahajský potok od ústia po pramene.
 2-0760-1-1  2-0760-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Upozornenie: Vzdutia nad vodnými stavbami MVE Turá, MVE Tekov, MVE Kalná nad Hronom a MVE Veľké Kozmálovce tvoria samostatné rybárske revíry, kde platí zákaz lovu všetkých druhov rýb v súlade s § 13 ods. 5, písm. a) zákona o rybárstve.
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Perec č. 3
 2-2120-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-2120-1-1  Spodný úsek Hrončeka od ústia do VN Kalná nad Hronom po vyústenie rybovodu MVE Tekov tvorí súčasť rybovodu a predstavuje  CHRO .
 2-2120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15. 3. do 31. 5. v úseku od vyústenia rybovodu po svoj vznik prepadom z potoka Perec – neresisko!
Sikenica č. 2
 2-2660-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Levice
kaprové vody
VN Kalná nad Hronom
 2-4870-1-1 
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4870-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Veľké Kozmálovce
 2-4920-1-1 
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb od 20.08.2020 do 23.08.2020 nad cestným mostom v meste Tlmače – až po železničný most, na pravej a ľavej strane v smere toku (trať pod benzinkou) z dôvodu konania rybárskych pretekov!
 2-4920-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný 50 m od rybovodu!
VN Tekov
 2-5342-1-1 
 2-5342-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Turá
 2-5420-1-1 
 2-5420-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Levoča
kaprové vody
Levočský potok č. 2
 4-1230-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Lučenec
kaprové vody
Ipeľ č. 5
 3-1260-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


Lov na rybku a prívlač povolený od 01.04. do 31.01. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1.
 3-1260-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný z priehradného telesa vodnej stavby, jej funkčných objektov, v rybom prechode a min. 100m nad a pod rybím prechodom!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Ipeľ č. 6
 3-1270-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Lučenec
kaprové vody
VN Ľadovo
 3-5290-1-1 
 3-5290-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Marcelová
kaprové vody
Ižianský kanal č. 1
 2-2080-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Vojnícky potok
 2-5550-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitava kanál č. 1
 2-5650-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Martin
kaprové vody
Derivačný kanál Váhu
 3-0660-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný na jednotlivých vodohospodárskymi objektami stanovených bezpečnostných pásiem 100 m nad a pod haťami!
 3-0660-2-1  Zákaz lovu rýb od 15.12. do 15.03. v tabuľami vyznačených častiach kanála pod hydrocentrálami v Krpeľanoch, Sučanoch a na Lipovci – zimoviská rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 17  H 
 3-4670-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 3-4670-2-1  Vývarisko pod VN Krpeľany, úsek od vtoku Turca po Lipovecký most, úseky 50 m nad a 50 m pod lanovou lavicou cez Váh v Turanoch, železničným mostom v Turanoch, lavicou pre peších do Kľačian a úseky 50 m nad viaduktom štátnej cesty I/18 a 50 m pod starým cestným mostom v Sučanoch sú zimoviskami rýb (15.12. – 15.03.) vyznačené tabuľami. V zmysle platného manipulačného poriadku VS Krpeľany – Sučany – Lipovec je na jednotlivých vodohospodárskych objektoch stanovené bezpečnostné pásmo 100 m nad a pod haťami, kde je zakázaný rybolov!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Martin
kaprové vody
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
 3-4220-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Medzilaborce
kaprové vody
Laborec č. 4
 4-1150-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Michalovce
kaprové vody
Laborec č. 2
 4-1130-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava
 4-4140-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Čierna voda
 4-0330-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Duša
 4-0440-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Okna č. 1a
 4-1560-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Sobranecký potok č. 1
 4-2380-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Sobranecký potok č. 2
 4-2390-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Moldava nad Bodvou
kaprové vody
Bodva č. 1
 4-0150-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Bodva č. 2
 4-0160-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Ida č. 1
 4-0750-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Turňa č. 1
 4-2990-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Námestovo
kaprové vody
Biela Orava č. 1a
 3-0070-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Biela Orava č. 1b  CHAP 
 3-0070-1-4 
 CHAP 
Nitra
kaprové vody
Nitra č. 3
 2-1420-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Radošina č. 1
 2-2180-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Radošina č. 1
 2-2180-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Nová Baňa
kaprové vody
Hron č. 4
 3-1050-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
Váh č. 7
 2-4420-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 šťuka severná 
70 cm | –
Dudváh č. 5a
 2-0450-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Nové Zámky
kaprové vody
Cergát č. 1
 2-0230-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Cergát č. 2
 2-0240-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Chrenovka
 2-0260-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Nitra č. 1
 2-1400-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Spojovací kanál Cergát-Váh
 2-2670-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitava č. 2
 2-5610-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Nové Zámky
kaprové vody
OR Berek
 2-1520-1-1 
 2-1520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Nové Zámky
kaprové vody
Štrkovisko Záhoň
 2-4250-1-1 
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 50 cm
Orlov
kaprové vody
Poprad č. 2b
 4-1951-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Partizánske
kaprové vody
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-0090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-1441-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-1551-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-1553-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitra č. 5a  CHAP 
 2-1440-1-4 
 2-1440-1-4  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-1440-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-1440-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb 25.07.2020 (utorok) v úseku od splavu pod obcou Malé Kršteňany po sútok s riekou Nitrica pri sídlisku Luhy z dôvodu konania celoslovenského pohárového muškárskeho preteku “Baťovianska muška 2020”!
 CHAP 
Nitrica č. 1a  CHAP 
 2-1450-1-4 
 2-1450-1-4  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-1450-1-4  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Pezinok
kaprové vody
Gidra č. 1b
 1-0151-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
Šúrsky potok
 1-1220-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Pezinok
kaprové vody
VN Kučišdorf
 1-1340-1-1 
 1-1340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Piešťany
kaprové vody
Dubová
 2-0400-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 jalec hlavatý 
50 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pleskáč vysoký 
50 cm | –
 sumec veľký 
70 cm | 180 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 90 cm
Dudváh č. 4
 2-0440-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Striebornica č.1
 2-2720-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 6
 2-4410-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 6a  CHAP 
 2-4414-1-4 
 CHAP 
Považská Bystrica
kaprové vody
Hričovský kanál č. 1
 3-1040-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Marikovský potok č. 1
 3-2200-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Váh č. 11
 3-4600-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Prešov
kaprové vody
Sekčov č. 1
 4-2240-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Torysa č. 2
 4-2900-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Prievidza
kaprové vody
Handlovka č. 1
 3-0850-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Nitra č. 6a
 3-2440-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Prievidza
kaprové vody
VN Nitrianske Rudno
 3-5470-1-1 
 3-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Púchov
kaprové vody
Nosicko – Kočkovský kanál
 3-2520-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 10  H 
 3-4580-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb celoročný od začiatku rybovodu (označeného tabuľou) po hať Dolné Kočkovce!
 3-4580-2-1  Zákaz lovu rýb od 16.03. do 01.06. v úseku od sútoku Váhu a Nosicko – Kočkovského kanála v meste Púchov (lokalita Špic) po priehradné teleso VN Nosice – neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jeseter malý 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 1
 2-0480-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 2
 2-0490-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunaj č. 2 – OR spodná inundácia
 2-0500-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunaj č. 3 ľavostranný priesakový kanál VD
 2-0520-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – Jarovecký
 2-0600-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunaj č. 4
 2-0620-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Dunaj č. 3  H 
 2-0510-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


Staré koryto Dunaja od rkm 1810 pri obci Sap po Čunovskú hať inundácii (20 vypúšťacích polí), po vodnú elektráreň Čunovo, po stredovú hať, po plavebnú komoru, po vyústenie areálu vodných športov v Čunove a po dolnú hranicu ihlanového sklzu hate na obtoku.
 2-0510-1-1  Staré koryto Dunaja od rkm 1810 po hraničný kameň – rkm 1850,5 je hraničná voda (ľavá strana). hlavátka podunajská  80 cm | –
 2-0510-1-1  V úseku od dolnej hranice ihlanového sklzu po hať na obtoku (tzv. bazén) je celoročný zákaz rybolovu  CHRO !
 2-0510-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Mošonský Dunaj od hranice s Maďarskom po malú vodnú elektráreň v Čunove nie je hraničná voda. hlavátka podunajská  80 cm | –
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD  H 
 2-0550-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 pravostranný priesakový kanál VD
 2-0580-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
RADA Žilina
kaprové vody
(červená)
VN Ružiná
 3-5700-1-1 
z dôvodu znižovania vodnej hladiny pod minimálnu prevádzkovú hladinu platí od 07.11.2020 do odvolania, všeobecný zákaz lovu rýb!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
RADA Žilina
kaprové vody
VN Teplý Vrch
 3-5850-1-1 
 3-5850-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dunaj č. 3 – OR horná inundácia  H 
 2-0560-1-1 
 2-0560-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 – OR stredná inundácia
 2-0570-1-1 
 2-0570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Dunaj č. 3 zdrž VD Hrušov-Čunovo
 2-0610-1-1 
 2-0610-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Kráľová
 2-4930-1-1 
 2-4930-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Sĺňava
 2-5270-1-1 
 2-5270-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Nosice
 3-5480-1-1 
 3-5480-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Orava
 3-5530-1-1 
 3-5530-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Žilina
 3-6010-1-1 
 3-6010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Liptovská Mara
 3-5340-1-1 
 3-5340-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 15 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Ružín
 4-3750-1-1 
 4-3750-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
VN Krpeľany
 3-5240-1-1 
 3-5240-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Domaša
 4-3330-1-1 
 4-3330-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
VN Zemplínska Šírava  CHAP 
 4-4030-1-4 
 4-4030-1-4  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 CHAP 
RADA Žilina
kaprové vody
Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
 2-0590-1-3 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Rimavská Sobota
kaprové vody
Blh č. 1
 3-0200-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Rimava č. 2
 3-3260-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Rohožník
kaprové vody
Rudava kanál
 1-0610-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Rožňava
kaprové vody
Slaná č. 2a
 4-2270-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Sabinov
kaprové vody
Torysa č. 3
 4-2910-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Sečovce
kaprové vody
Trnávka č. 2
 4-2980-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Sekule – Moravský Svätý Ján
kaprové vody
Odpadový kanál č. 2 „Čekr“
 2-1481-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Morava č. 5
 2-1330-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Senec
kaprové vody
Čierna voda č. 3
 1-0040-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Čierna voda č. 4
 1-0050-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Stoličný potok
 1-0830-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Senec
kaprové vody
Hlboké jazero v Senci
 1-0160-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Senica
kaprové vody
Myjava č. 2a
 2-1380-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Senica
kaprové vody
VN Osuské
 2-5110-1-1 
 2-5110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5110-1-1  Revír je vypustený!
 kapor rybničný 
40 cm | 60 cm
Sereď
kaprové vody
Jarčie č. 2
 2-0820-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
70 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 3
 2-4380-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Skalica
kaprové vody
Morava č. 8
 2-1360-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Sládkovičovo
kaprové vody
Čierna voda č. 2
 2-0330-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 35 cm
 šťuka severná 
60 cm | 75 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Snina
kaprové vody
Cirocha č. 1a
 4-0260-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Pčolinka č. 1
 4-1880-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Spišská Nová Ves
kaprové vody
Brusník
 4-0200-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Hornád č. 4
 4-0660-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Levočský potok č. 1
 4-1220-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Stará Turá
kaprové vody
Kostolník
 2-1080-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Stará Turá
kaprové vody
VN Matejovec
 2-5020-1-1 
 2-5020-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | 90 cm
 zubáč veľkoústy 
55 cm | 80 cm
Streda nad Bodrogom
kaprové vody
Bodrog č. 1a
 4-0140-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Bodrog č. 1b
 4-0141-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Stropkov
kaprové vody
Ondava č. 4
 4-1680-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Svidník
kaprové vody
Ondava č. 5
 4-1690-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Šahy
kaprové vody
Ipeľ č. 3
 2-0790-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Krupinica č. 1
 2-1090-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Preseľanský potok
 2-2150-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Štiavnica č. 1
 2-2760-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Šaľa
kaprové vody
Hlavný kanál Csóványos
 2-0680-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
Váh č. 2
 2-4370-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 2-4370-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v časťi revíru ohraničenej telesom hrádze VN Králová po pomyslenú spojnicu medzi koncom umelého polostrova uprostred toku a začiatkom betónovej cesty na ľavom brehu Váhu. Hraničné body sú označené pevne osadenými stĺpmi bielej farby na polostrove a brehu a pomocnými bójami priamo v toku ( bóje v zimnom období nemusia byť osadené),  CHRO ! Zátoka pod VD Kráľová – Chránená rybia oblasť  CHRO 
Šamorín
kaprové vody
Malý Dunaj č. 5
 2-1230-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Šaštín-Stráže
kaprové vody
Myjava č. 1
 2-1370-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
Jarčie č. 1
 2-0810-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Šoporňa
kaprové vody
OR Melečka č. 2
 2-1800-1-1 
 2-1800-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
65 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Štúrovo
kaprové vody
Hron č. 1
 2-0740-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Ipeľ č. 1
 2-0770-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Obidský kanál
 2-1471-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Kamenický kanál
 2-0961-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Paríž
 2-2040-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Perec č. 1
 2-2100-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Šurany
kaprové vody
Nitra č. 2
 2-1410-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Stará Nitra č. 3
 2-1411-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Stará Žitava
 2-2710-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Žitava č. 3
 2-5620-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Tisovec
kaprové vody
Turiec č. 2
 3-4510-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Topoľčany
kaprové vody
Nitra č. 4
 2-1430-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Radošina č. 2
 2-2190-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Topoľčany
kaprové vody
VN Malé Bedzany
 2-4980-1-1 
 2-4980-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 70 cm
Topoľníky
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 3
 2-0050-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Dolnobarský kanál
 2-0350-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Klátovské rameno č. 1
 2-1039-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Malý Dunaj č. 2
 2-1200-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Tornaľa
kaprové vody
Rimava č. 1
 3-3250-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Slaná č. 1
 3-3730-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Turiec č. 1
 3-4520-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Východný Turiec č. 1
 3-6060-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Trebišov
kaprové vody
Latorica č. 1
 4-1180-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 1
 4-1650-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Roňava č. 1
 4-2120-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Roňava č. 2
 4-2130-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Topľa č. 1
 4-2810-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Trnávka č. 1
 4-2970-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Trenčín
kaprové vody
Váh č. 8  H 
 2-4430-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Biskupický kanál č. 8
 2-4432-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 mrena severná 
40 cm | 60 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Kočkovský kanál č. 8  CHAP 
 2-4431-1-4 
 CHAP 
Trnava
kaprové vody
Blava č. 1
 2-0130-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Dudváh č. 2a
 2-0420-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Gidra č. 1a
 2-0660-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Parná č. 1
 2-2050-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Trnava
kaprové vody
VN Buková
 2-4570-1-1 
 2-4570-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trstená
kaprové vody
Orava č. 4
 3-2731-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | –
Trstená
kaprové vody
VVN Tvrdošín
 3-6050-1-1 
 3-6050-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | –
Veľké a Malé Leváre
kaprové vody
Lakšár
 1-0340-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 úhor európsky 
50 cm | 60 cm
Morava č. 4
 1-0420-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Odpadový kanál
 1-0430-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Rudava č. 1a
 1-0600-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Veľké Kapušany
kaprové vody
Laborec č. 1
 4-1120-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Latorica č. 3
 4-1200-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Odpadový kanál EVO Vojany
 4-1550-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Uh č. 1
 4-3050-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Uh č. 2
 4-3060-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Veľké Kapušany
kaprové vody
OR Drahňovský les
 4-1121-1-1 
 4-1121-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | –
OR Lykotex MO
 4-1122-1-1 
 4-1122-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Berkeš
 4-1201-1-1 
 4-1201-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
OR Papokmulató
 4-1204-1-1 
 4-1204-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Veľký Krtíš
kaprové vody
Ipeľ č. 4
 3-1250-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Veľký Meder
kaprové vody
Aszódsky kanál č. 2
 2-0040-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Žitnoostrovské kanály č. 2
 2-5680-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Veľký Meder
kaprové vody
Štrkovisko Okoč
 2-3790-1-1 
 kapor rybničný 
40 cm | –
Vranov nad Topľou
kaprové vody
Oľka č. 1
 4-1580-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Ondava č. 2
 4-1660-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Ondavka č. 1
 4-1710-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Topľa č. 2
 4-2820-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Vranov nad Topľou
kaprové vody
VVN Domaša
 4-4110-1-1 
 4-4110-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 amur biely 
60 cm | 80 cm
 boleň dravý 
50 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Záhorie
kaprové vody
Kanál Malina č. 1
 1-0300-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 80 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Kanál Malina č. 2
 1-0310-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Morava č. 2
 1-0400-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Zohorský kanál č. 1
 1-1480-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Zohorský kanál č. 2
 1-1490-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Záhorie
kaprové vody
Štrkovisko na Židovkách
 1-1010-1-1 
 boleň dravý 
50 cm | –
 jalec hlavatý 
35 cm | –
 jalec maloústy 
25 cm | –
 jalec tmavý 
35 cm | –
 jeseter malý 
60 cm | 80 cm
 jeseter sibírsky 
60 cm | 80 cm
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | 40 cm
 mrena severná 
50 cm | –
 ostriež zelenkavý 
– | 10 cm
 sumec veľký 
90 cm | –
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
Žitava č. 4
 2-5630-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
Zlaté Moravce
kaprové vody
VN Lovce
 2-4960-1-1 
 2-4960-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
35 cm | –
VN Melek
 2-5030-1-1 
 2-5030-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zvolen
kaprové vody
Hron č. 7a  H 
 3-1080-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | –
Slatina č. 1
 3-3740-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Žarnovica
kaprové vody
Hron č. 5
 3-1060-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Žarnovica
kaprové vody
Hodrušské jazero
 3-0950-1-1 
 3-0950-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
Zmena revírovania z  3-0950-1-1  na  3-0950-1-1 , platí od 25.03.2020!
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
Želiezovce
kaprové vody
Hron č. 2
 2-0750-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Ipeľ č. 2
 2-0780-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Perec č. 2
 2-2110-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Sikenica č. 1
 2-2650-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Želiezovce
kaprové vody
VN Šárovce
 2-5341-1-1 
 2-5341-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pleskáč vysoký 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | –
Žiar nad Hronom
kaprové vody
Hron č. 6a  H 
 3-1070-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!


 3-1070-2-1  Zákaz lovu rýb od od 01.12. do 14.03. Pod cestným mostom Jalná je v úseku vyznačenom tabuľami,  CHRO  – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | 50 cm
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 mrena severná 
40 cm | 70 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žilina
kaprové vody
Váh č. 13
 3-4620-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Váh č. 14
 3-4630-1-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

Kysuca č.1
 3-1830-2-1  Čas individuálnej ochrany rýb:
kapor rybničný od 15.03. do 31.05.!

 kapor rybničný 
40 cm | –
Žilina
kaprové vody
VN Hričov
 3-5090-1-1 
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5090-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný v areáli firmy DAL – prístav a predaj štrkov!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 80 cm
Zdroj: MsO SRZ Žilina

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Denný čas lovu rýb 2023