Denný čas lovu rýb – kedy loviť na vodách SRZ


  (Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
  nedeľa 05. decembra 2021 – 18:13:25
  (05.12.2021 18:13:25)

  AKTUALIZUJE SA!
  Núdzový stav
  Vláda SR vyhlasuje dňom 25. novembra 2021 na obdobie 90 dní na celom území Slovenskej republiky núdzový stav.

  Zákaz vychádzania
  Vláda SR zároveň obmedzuje slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 25. novembra 2021 v čase od 05.00 h. do 01.00 h. nasledujúceho dňa, do odvolania, najneskôr však do 9. decembra 2021.

  Zákaz zhromažďovania sa
  S účinnosťou od 25.novembra 2021 v rámci vyhláseného núdzového stavu sa zakazuje zhromažďovať sa v počte nad 6 osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti.

  Obmedzenia zákazu vychádzania sa nevzťahuje na cestu na účel pobytu v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu a cestu späť, pričom v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy sa za okres považuje územie Bratislavského samosprávneho kraja a v prípade mesta Košice sa za okres považuje územie okresov Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV a Košice okolie a cestu späť.


  Dokumenty na stiahnutie
  Uznesenie vlády č. 695 z 24. novembra 2021 (PDF)
  Prezentácia s prehľadom opatrení (PDF)

  Denný čas lovu rýb 2021
  PSTRUHOVÉ VODY LIPŇOVÉ VODY
  I.II.III.I.II.III.
   1. 1.
  IV.IV.V.VI.IV.V.VI.
  15. 6-205-214-22 31. 4-22
  VII.VIII.IX.VII.VIII.IX.
  4-225-216-204-224-225-21
  X.XI.XI.*XII.XII.*X.XI.XII.
   1.7-19 31.  7-195-217-197-19
  * pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky
  KAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODY
  I.I.II.II.III.III.I.II.III.III.
  6-216-216-216-216-216-21  15.
  IV.IV.V.V.VI.VI.IV.V.VI.
  6-214-240-2431. 0-24
  VII.VII.VIII.VIII.IX.IX.VII.VIII.IX.
  0-240-240-240-240-240-24
  X.X.XI.XI.XII.XII.X.XI.XII.
  0-246-216-210-246-216-21

  Nové revírovanie:
  KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
  Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
  Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
  KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
  Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
  KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
  Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
  Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
  PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
  Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
  LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
  Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
  Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

  Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11
  Denný čas lovu rýb
  (1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
   PSTRUHOVÉ
  VODY
  PSTRUHOVÉ
  VODY  H 
  a) pstruhových vodách v mesiacoch
  1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h,Všeobecný
  zákaz lovu rýb!
  7-19
  2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h,
  3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h,
  4. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
   LIPŇOVÉ
  VODY
  LIPŇOVÉ
  VODY  H 
  b) lipňových vodách v mesiacoch  
  1. jún, júlaugust od 04.00 h do 22.00 h,7-197-19
  2. september a október od 05.00 h do 21.00 h,
  3. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
   KAPROVÉ
  VODY
  KAPROVÉ
  VODY
  KAPROVÉ
  VODY
  c) kaprových vodách v mesiacoch   
  1. január apríl, novemberdecember od 06.00 h do 21.00 h,6-216-216-21
  2. máj od 04.00 h do 24.00 h,
  3. jún október od 00.00 h do 24.00 h.
   
  (2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.

  Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
  Ochrana rýb
  (1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
  (2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
  (3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
  (4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
  (5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
  a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
  b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.

  Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
   4-1940-6-1  Poprad č. 1  H   hraničná voda 
  MO Stará Ľubovňa
  Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
   pstruh dúhový  30 cm | –
   pstruh potočný  30 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 
   4-1950-6-1  Poprad č. 2a  H   hraničná voda 
  MO Orlov
  Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 
   4-0430-6-1  Dunajec č. 2  H   hraničná voda 
  MO Spišská Stará Ves
  Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
   hlavátka podunajská  80 cm | –
  Denný čas lovu rýb:    6-18 

  Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
  január a február od 07.00 h do 17.00 h,
  marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
  máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
  september a október od 05.00 h do 21.00 h,
  november a december od 06.00 h do 18.00 h.

  Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
  Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
  Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
  Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.

  Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.


  SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
  Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
  Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
  Revíry SRZ lipňové zväzové 2021