Denný čas lovu rýb – kedy loviť na vodách SRZ

Denný čas lovu rýb


(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
streda 01. februára 2023 – 20:40:26
(01.02.2023 20:40:26)

Denný čas lovu rýb 2023
PSTRUHOVÉ VODY LIPŇOVÉ VODY
I.II.III.I.II.III.
 1. 1.
IV.IV.V.VI.IV.V.VI.
15. 6-205-214-22 31. 4-22
VII.VIII.IX.VII.VIII.IX.
4-225-216-204-224-225-21
X.XI.XI.*XII.XII.*X.XI.XII.
 1.7-19 31.  7-195-217-197-19
* pstruhové vody s výskytom hlavátky a povolenie na lov hlavátky
KAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODYKAPROVÉ VODY
I.I.II.II.III.III.I.II.III.III.
6-216-216-216-216-216-21  15.
IV.IV.V.V.VI.VI.IV.V.VI.
6-214-240-2431. 0-24
VII.VII.VIII.VIII.IX.IX.VII.VIII.IX.
0-240-240-240-240-240-24
X.X.XI.XI.XII.XII.X.XI.XII.
0-246-216-210-246-216-21

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien)  modrá 
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená  červená 
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)  zelená 
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)  žltá 
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky(tečúce vody)  oranžová 
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

Vyhláška MŽP SR č. 381/2018 Z. z. § 11
Denný čas lovu rýb
(1) Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje v
 PSTRUHOVÉ
VODY
PSTRUHOVÉ
VODY  H 
a) pstruhových vodách v mesiacoch
1. apríl a september od 06.00 h do 20.00 h,Všeobecný
zákaz lovu rýb!
Všeobecný
zákaz lovu rýb!
2. máj a august od 05.00 h do 21.00 h,
3. jún a júl od 04.00 h do 22.00 h,
4. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 LIPŇOVÉ
VODY
LIPŇOVÉ
VODY  H 
b) lipňových vodách v mesiacoch  
1. jún, júlaugust od 04.00 h do 22.00 h,Všeobecný
zákaz lovu rýb!
Všeobecný
zákaz lovu rýb!
2. september a október od 05.00 h do 21.00 h,
3. november a december od 07.00 h do 19.00 h,
 KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
KAPROVÉ
VODY
c) kaprových vodách v mesiacoch   
1. január apríl, novemberdecember od 06.00 h do 21.00 h,6-216-216-21
2. máj od 04.00 h do 24.00 h,
3. jún október od 00.00 h do 24.00 h.
 
(2) Denný čas lovu rýb v hraničných vodách je uvedený v povolení alebo v rybárskom poriadku a platí podľa uzatvorených medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a podľa výnimky udelenej ministerstvom životného prostredia podľa § 36 písm. b) zákona.

Zákon o rybárstve č. 216/2018 Z. z. § 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 01. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 01. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 01. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien, odstavených ramien a ostatných vodných plôch,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.


Lipňové hraničné vody s Poľskom (SK-PL):
 4-1940-6-1  Poprad č. 1  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Stará Ľubovňa
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 hlavátka podunajská  2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2023: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2023: 27 cm | –
 pstruh potočný  2023: 30 cm | –
Denný čas lovu rýb:    7-17 
 4-1950-6-1  Poprad č. 2a  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Orlov
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 hlavátka podunajská  2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2023: 33 cm | –
 pstruh dúhový  2023: 27 cm | –
 pstruh potočný  2023: 27 cm | –
Denný čas lovu rýb:    7-17 
 4-0430-6-1  Dunajec č. 2  H   Z   hraničná voda   oranžová 
MO Spišská Stará Ves
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 hlavátka podunajská  2023: 80 cm | –
 lipeň tymiánový  2023: 40 cm | –
 pstruh dúhový  2023: 27 cm | –
 pstruh potočný  2023: 35 cm | –
Denný čas lovu rýb:    7-17 

Denný čas lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
január a február od 07.00 h do 17.00 h,
marec a apríl od 05.00 h do 20.00 h,
máj až august od 04.00 h do 22.00 h,
september a október od 05.00 h do 21.00 h,
november a december od 06.00 h do 18.00 h.

Podmienky lovu rýb na lipňových hraničných vodách s Poľskom (SK-PL):
Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
Lov rýb v hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
Prívlač povolená od 16.04. do 31.08. Na rieke Poprad je v tomto období povolená prívlač výlučne na blyskáč do veľkosti číslo 3 (vrátane) a vobler s telom do 8 cm (vrátane).
Pri love muškárením je povolené používať maximálne dve umelé mušky na náväzci. Loviť na umelú mušku je povolené od 16.04. do 31.12.

Všetky ostatné ustanovenia zákona o rybárstve č. 216/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 381/2018 Z. z. k zákonu o rybárstve platia v plnom rozsahu.


Zásady privlastňovania rýb
max 1 ks | max 5 kgmax 4 ks | max 5 kgmax 2 ks | max 5 kg
 Jeseter malý  Nosáľ sťahovavý  Kapor rybničný 
 Jeseter sibírsky  Podustva severná  Lieň sliznatý 
 Sumec veľký  Pstruh dúhový  Lipeň tymiánový 
 Sivoň potočný  Mieň sladkovodný 
  Mrena severná 
n ks | max 5 kg Pstruh jazerný 
 Ostatné  Pstruh potočný 
  Šťuka severná 
privlastnené ryby spolu Úhor európsky 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč veľkoústy 
1 ks   +3 ks   +n ks    Zubáč volžský 
2 ks   +2 ks   +n ks   
x ks | max 5 kg

Doba hájenia a lovné miery (zvýšená minimálna/maximálna) na revíroch SRZ (2020-2022)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2021
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021
SRZ – Zarybnenie revírov – 2020