Zarybnenie revírov SRZ

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 utorok, 25. júna 2024 – 08:14:47

Zarybnenie revírov SRZ – 2020

Zarybnenie revírov SRZ pre aktuálny rok. Zarybnenie revírov je spracované vo forme živej tabuľky s farebným vyznačením v reálnom čase. Pre správnu funkčnosť v prípade iného aktuálneho dátumu, času je nutné stránku obnoviť (refresh). Zarybnenie revírov je zoradená podľa organizácií, revírovania vôd, čísla revíru a času (najnovšie na vrchu). Zverejnené údaje majú informatívny charakter a za pravdivosť údajov neberieme zodpovednosť. Zdrojom sú prevažne oficálne webové a facebookové sídla organizácií. Odporúčame informovať sa o skutočnostiach v jednotlivých organizáciách SRZ, ktoré sú užívateľmi jednotlivých rybárskych revírov (MO SRZ, MsO SRZ, Rada SRZ).
ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bratislava 1
kaprové vody
VN Železná studnička č. 2
 1-0270-1-1 
 1-0270-1-1 Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný 2500 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota). Zdroj MsO SRZ Bratilava 1
 kapor rybničný 
40 cm | –
VN Železná studnička č. 3
 1-0280-1-1 
 1-0280-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný 700 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 1
Bratislava 2
kaprové vody
Štrkovisko Ľadová voda – Dunajek
 1-0890-1-1 
 1-0890-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 2500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Ivanka pri Dunaji
 1-0920-1-1 
 1-0920-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 8000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Rohlík
 1-1030-1-1 
 1-1030-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 2000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Štrkovec
 1-1080-1-1 
 1-1080-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 3000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Štrkovisko Zelená voda 1
 1-1160-1-1 
 1-1160-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 8500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Zelená voda 2
 1-1170-1-1 
 1-1170-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 4500 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Zlaté piesky
 1-1180-1-1 
 1-1180-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný cca. 10000 kg)
Lov povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 2
Bratislava 3
kaprové vody
Štrkovisko Kalná
 1-0960-1-1 
 1-0960-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 24.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 25.04.2020 06.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Bratislava 4
kaprové vody
Štrkovisko Kuchajda
 1-0980-1-1 
 1-0980-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 23.10.2020 do 01.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný 5000 kg)
Lov povolený od 02.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 4
 kapor rybničný 
40 cm | –
Bratislava 5
kaprové vody
Štrkovisko Veľké Čuňovo
 1-1130-1-1 
 1-1130-1-1 Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota). Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
 kapor rybničný 
40 cm | –
Štrkovisko Zrkadlový Háj
 1-1190-1-1 
 1-1190-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.10.2020 do 23.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K4 – kapor rybničný ? kg)
Lov rýb povolený od 24.10.2020 00.00 h (sobota).
Zdroj MsO SRZ Bratilava 5
Dunajská Lužná
kaprové vody
Štrkovisko Malá Voda
 1-0900-1-1 
 1-0900-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
40 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Štrkovisko Kalinkovo
 1-0950-1-1 
 1-0950-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Štrkovisko Veľká Voda
 1-1040-1-1 
 1-1040-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Štrkovisko Za Hrádzu
 1-1050-1-1 
 1-1050-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 10.04.2020 do 30.04.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.05.2020 04.00 h (piatok).
Handlová
kaprové vody
Handlovský rybník
 1-0270-1-1 
 1-0270-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 29.10.2020 do 18.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 19.11.2020 00.00 h (štvrtok). Zdroj MO SRZ Handlová
 kapor rybničný 
40 cm | –
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 úhor európsky 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
55 cm | –
Košice
pstruhové vody
Hornád č. 2a
 4-0640-4-1 
 4-0640-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0640-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0640-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 1000 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
 pstruh dúhový 
27 cm | –
Hornád č. 2c
 4-0642-4-1 
 4-0642-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0642-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0642-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 250 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
Jazero Košice Priemyselná časť
 4-0841-4-1 
 4-0841-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-0841-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-0841-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 500 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
VN Bukovec I.
 4-3270-4-1 
 4-3270-4-1  Zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.!
 4-3270-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 21.09.2020 do 23.09.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový ? kg)
Lov povolený od 24.09.2020 06.00 h (štvrtok).
 4-3270-4-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 13.05.2020 do 15.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd2 – pstruh dúhový 1250 kg)
Lov povolený od 16.05.2020 05.00 h (sobota).
Martin
kaprové vody
VN Široká
 3-1980-1-1 
 3-1980-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 75 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Martin
kaprové vody
OR Biele Brehy
 3-2590-1-1 
 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2590-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 250 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).

 3-2590-1-1  Zákaz lovu rýb od 01.01 do 15.06. v tabuľami vyznačenej západnej časti revíru – neresisko!
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
OR Ratkovo
 3-2690-1-1 
 3-2690-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-2690-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 75 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Martin
kaprové vody
Rybník Ďanová
 3-3390-1-1 
 3-3390-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
Štrkovisko Za Ráztokou
 3-5970-1-1 
 3-5970-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 50 kg)
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Štrkovisko Bôr
 3-4070-1-1 
 3-4070-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 350 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Chrenkova pláň
 3-4090-1-1 
 3-4090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 50 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Sučany
 3-4220-1-1 
 3-4220-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Štrkovisko Turiansky most
 3-4240-1-1 
 3-4240-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.03.2020 do 12.04.2020 z dôvodu zarybnenia! (K3 – 500 kg)
Lov povolený od 13.04.2020 06.00 h (pondelok).
Michalovce
kaprové vody
VN Pozdišovce
 4-3710-1-1 
 4-3710-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 4-3710-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: pstruh dúhový dňa 01.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd? – pstruh dúhový 250 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 02.10.2020 00.00 h (piatok).
Zdroj MsO SRZ Michalovce
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 pstruh dúhový 
27 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
VN Vyšná Rybnica
 4-3970-1-1 
 4-3970-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 4-3970-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: pstruh dúhový dňa 01.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (Pd? – pstruh dúhový 250 kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 02.10.2020 00.00 h (piatok).
Zdroj MsO SRZ Michalovce
Nitra
kaprové vody
Štrkovisko Branč – Gergelová
 2-3030-1-1 
 2-3030-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 12.05.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
 kapor rybničný 
45 cm | 60 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 zubáč veľkoústy 
50 cm | 65 cm
Štrkovisko Čechynce
 2-3070-1-1 
 2-3070-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 12.05.2020 do 31.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 01.06.2020 00.00 h (pondelok).
Nové Mesto nad Váhom
kaprové vody
Zelená Voda
 2-5590-1-1 
 2-5590-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 20.10.2020 do 30.10.2020 (skrátené zo 06.11.2020) z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný 7500 kg, Zu? – zubáč veľkoústy 60 kg / 4225 ks)
Lov povolený od 31.10.2020 00.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
40 cm | 65 cm
 lieň sliznatý 
40 cm | –
 šťuka severná 
70 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Partizánske
kaprové vody
Bebrava č. 1
 2-0090-1-1 
 2-0090-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Nitra č. 5b
 2-1441-1-1 
 2-1441-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1b
 2-1551-1-1 
 2-1551-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Nitrica č. 1d
 2-1553-1-1 
 2-1553-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
OR Nedanovce
 2-1820-1-1 
 2-1820-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-1820-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
VN Partizánske
 2-5120-1-1 
 2-5120-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5120-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
VN Veľké Uherce
 2-5470-1-1 
 2-5470-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-5470-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).
Partizánske
kaprové vody
Štrkovisko Žabokreky
 2-4280-1-1 
 2-4280-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 16.10.2020 do 29.10.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.10.2020 00.00 h (piatok).

 2-4280-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 02.05.2020 do 29.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 30.05.2020 04.00 h (sobota).
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 pstruh potočný 
30 cm | –
Pezinok
kaprové vody
VN Modra – Harmónia
 1-1370-1-1 
 1-1370-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1370-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Slnečné Údolie
 1-1400-1-1 
 1-1400-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1400-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
VN Vištuk
 1-1421-1-1 
 1-1421-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 1-1421-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
Pezinok
kaprové vody
Panonský Les
 1-1380-1-1 
 1-1380-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
 kapor rybničný 
45 cm | –
VN Zadný Šúr
 1-1450-1-1 
 1-1450-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný od 24.10.2020 do 15.11.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 16.11.2020 06.00 h (pondelok).
Zdroj MsO SRZ Pezinok
Trnava
kaprové vody
VN Boleráz
 2-4520-1-1 
 2-4520-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 2-4520-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: šťuka severná, zubáč veľkoústy od 28.07.2020 do 24.08.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov vysadených druhov rýb povolený od 25.08.2020 00.00 h (utorok).
Zdroj
 kapor rybničný 
45 cm | 70 cm
 lieň sliznatý 
30 cm | 40 cm
 ostriež zelenkavý 
– | 30 cm
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 šťuka severná 
60 cm | –
 zubáč veľkoústy 
50 cm | –
Zvolen
kaprové vody
VN Dobrá Niva
 3-5010-1-1 
 3-5010-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5010-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný, amur biely od 08.10.2020 do 21.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg, Ab? – amur biely ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 22.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Zvolen
 amur biely 
60 cm | –
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm
VN Môťová
 3-5410-1-1 
 3-5410-1-1  Zákaz lovu rýb od 15.03. do 31.05.!
 3-5410-1-1  Zákaz lovu vysadených druhov rýb: kapor rybničný, amur biely od 08.10.2020 do 21.10.2020 z dôvodu zarybnenia! (K? – kapor rybničný ? kg, Ab? – amur biely ? kg)
Lov vysadených druhov rýb povolený od 22.10.2020 00.00 h (štvrtok).
Zdroj MsO SRZ Zvolen
Žilina
kaprové vody
Strážov
 3-5780-1-1 
 3-5780-1-1  Všeobecný zákaz lovu rýb od 09.04.2020 do 06.05.2020 z dôvodu zarybnenia!
Lov povolený od 07.05.2020 04.00 h (štvrtok).

 3-5780-1-1  Zákaz lovu rýb celoročný medzi ostrovom a bójkami, je po celom obvode vyhlásená za chránenú rybiu oblasť  CHRO !
 kapor rybničný 
40 cm | 70 cm

Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Revíry SRZ kaprové zväzové 2020
Denný čas lovu rýb 2024

SRZ – Zarybnenie revírov – 2017 jar

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 – prehľad podľa ZO


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh potočný (4 – 5 cm)
KEDY: 10.06.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 10000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh dúhový
KEDY: 11.05.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 50 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Pstruh dúhový
KEDY: 13.04.2017
KDE:
1-1460-4-1 – Vydrica – 50 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 11.04.2017
KDE:
1-0270-1-1 – Jazero Železná studnička č. 2 – 800 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K3) Ø 1,95 kg/ks
KEDY: 08.04.2017
KDE:
1-1030-1-1 – Štrkovisko Rohlík – 2100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K3) Ø 2,40 kg/ks
KEDY: 04.04.2017
KDE:
1-1170-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 2 2)1500 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada kapor, (K4) Ø 2,94 kg/ks
KEDY: 01.04.2017
KDE:
1-1080-1-1 – Štrkovisko Štrkovec 1)  – 4000 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada šťuka, (Š1) Ø 0,20 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-1160-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 1 – 50 kg
1-1170-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 2 – 50 kg
1-1180-1-1 – Štrkovisko Zlaté piesky – 200 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada biela ryba mix (karas, pleskáč) Ø 0,15 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-1160-1-1 – Štrkovisko Zelená voda 1 – 600 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada karas, (Ka2) Ø 0,12 kg/ks
KEDY: 28.03.2017
KDE:
1-0070-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Biskupické – 1000 kg
1-1030-1-1 – Štrkovisko Rohlík – 1000 kg
1-1080-1-1 – Štrkovisko Štrkovec – 500 kg
1-1180-1-1 – Štrkovisko Zlaté piesky – 2500 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada biela ryba mix Ø 0,05 kg/ks
KEDY: 03.03.2017
KDE:
1-0890-1-1 – Štrkovisko Dunajek – 150 kg
1-0920-1-1 – Štrkovisko Ivanka pri Dunaji – 180 kg
____________________________
1) – zarybnenie z roku 2016
2) – zarybnenie z prostriedkov MsO SRZ Bratislava IV.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada kapor, (K4)
KEDY: 09.04.2017
KDE:
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 1200 kg
1-1190-1-1 – Štrkovisko Zrkadlový Háj – 3600 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Malá biela ryba – mix, červenica, plotica, ostriež
KEDY: 08.03.2017
KDE:
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 120 kg
1-1060-1-1 – Štrkovisko Rusovce – 100 kg
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 200 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada šťuka rýchlená
KEDY: 19.04.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1
 2-1010-1-1 – Kanál Vrbová
 2-2700-1-1 – Stará Nitra č. 2 – 10200 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 13.04.2017
KDE:
2-2810-1-1 – Štrkoviská Vlkanovo (II.) – 600 kg
2-2990-1-1 – Štrkovisko Bohatá – 2500 kg
2-3500-1-1 – Štrkovisko Konkol – 2000 kg
2-3520-1-1 – Štrkovisko Kotelnica č. 1 – 200 kg
2-3860-1-1 – Štrkovisko Pavlov Dvor – 700 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada boleň, (Bo1)
KEDY: 01.04.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1 – 1000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Hurbanovo
ČÍM: násada kapor, (K1)
KEDY: 20.03.2017
KDE:
 2-5600-1-1 – Žitava č. 1 – 100 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sládkovičovo
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: 10.04.2017
KDE:
2-2310-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 – 500 kg
2-2360-1-1 – Rašelinisko Veľký Grob – 1000 kg
2-3630-1-1 – Štrkovisko Malá Mača – 300 kg
2-4190-1-1 – Štrkovisko Vincov les – 700 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sládkovičovo
ČÍM: násada kapor, (K1)
KEDY: 30.03.2017
KDE:
2-0330-1-1 – Čierna voda č. 2 – 450 kg
2-2310-1-1 – Rašelinisko Pusté Úľany č. 2 – 250 kg
2-2330-1-1 – Rašelinisko Tárnok – 200 kg
2-2360-1-1 – Rašelinisko Veľký Grob – 450 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4520-1-1 – VN Boleráz – 2488 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4570-1-1 – VN Buková – 2180 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-4770-1-1 – VN Horné Orešany – 2401 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada kapor, (K3)
KEDY: ?
KDE:
 2-5300-1-1 – VN Suchá nad Parnou – 2150 kg


SRZ – Zarybnenie revírov – 2016 jar

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

utorok 25. júna 2024 – 08:14:47

Jarné zarybnenie 2016 revírov SRZ

Rožňava  NOVÉ 
Senica  NOVÉ 


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Rožňava (zverejnené 29.02.2016)
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 27.02.2016
KDE:
VN Kružná (4-3530-1-1) – 400 kg
VN Hrušov I, II (4-3390-1-1) – 600 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 28.02.2016 – 14.03.2016 (vrátane)
Lov kapra povolený:
VN Kružná (4-3530-1-1) od: 01.06.2016 (streda) 04,00 h
Zákaz lovu od 15.03. do 31.05.2016 (vrátane)!
Zákaz príjazdu motorových vozidiel z východnej strany VN Kružná cez súkromný pozemok!

VN Hrušov I, II (4-3390-1-1) od: 15.05.2016 (nedeľa) 04,00 h
Zákaz lovu od 15.03. do 14.05.2016 (vrátane)!
Lov kapra a ostatných druhov rýb bez stanoveného času individuálnej ochrany je povolený od 15.05. kalendárneho roka, výnimka platí na roky 2015 až 2017.
Zákaz lovu z oboch hrádzí VN v celej ich dĺžke /betónové kocky/!
Prísny zákaz lovu brodením a lovu zo šachora vrchných častí VN. VN patria do II. ochranného pásma NP – Slovenský Kras!!!!ČO: ZARYBNENIE PSTRUHOVÝCH REVÍROV – SCHVÁLENÝ PLÁN
KTO: MsO SRZ Senica (zverejnené 21.01.2016)
ČÍM: násada Pstruh dúhový (Pd), Pstruh potočný jednoročný (Pp1), Pstruh potočný dvojročný (Pp2)
KEDY: ?
KDE:
pstruhové revíre
Pstruh dúhový (Pd) – 800 kg
Pstruh potočný jednoročný (Pp1) – 10000 ks
Pstruh potočný dvojročný (Pp2) – 400 kg (? ks)

Plán zarybnenia na rok 2016:
800 kg Pstruh dúhový (Pd):
200 kg Myjava č. 3 (nie VN Stará Myjava) a Myjava č. 2
200 kg Vrbovčianka
200 kg Brezovský potok
200 kg Chvojnica č. 2 (polder)
400 ks (? kg) Pstruh potočný dvojročný (Pp2): VN Stará Myjava
10 000 ks Pstruh potočný jednoročný (Pp1): VN Stará Myjava ?
Zdroj: http://www.srzsenica.sk/ Bleskovky

Poznámka: Na Facebookovej stránke MsO SRZ Senica sa píše 400 kg, na webovom sídle MsO SRZ Senica 400 ks.
Možno je to ten plán, ktorý bol schválený. Iný sme nenašli.
Barnabás Béres a kolektív cokdezakolko


SRZ – Zarybnenie revírov – 2016 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

utorok 25. júna 2024 – 08:14:47


Banská Bystrica
Bratislava 1
Bratislava 2
Bratislava 5
Brezno
Handlová
Hlohovec
Humenné
Kúty
Kysucké Nové Mesto
Levice
Michalovce
Trnava  NOVÉ 


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 320g
KEDY: 28.10.2016
KDE:
HR Plavno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 21.10.2016
KDE:
ZV Badín – 60 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K2) Ø 300 g
KEDY: 15.10.2016
KDE:
Pod Rybou – 100 kg
VN Tŕstie – 100 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový, (Pd2) Ø 330g
KEDY: 14.10.2016
KDE:
ZV Badín – 100 kg
Plavno – 220 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3) Ø 2 kg
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Badín – 1200 kg
Plavno – 1200 kg
Pod Rybou – 700 kg
Tŕstie – 200 kg
ZV Badín – 200 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Jazero Železná studnička č. 2 – 1500 kg (predpoklad)
Jazero Železná studnička č. 3 – zarybní až na jar 2017 (predpoklad), nebol dodržaný plán rekonštrukcie rybníkov


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Amur biely, (A2)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Biskupické rameno – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 22.10.2016
KDE:
Ivánka pri Dunaji – 7700 kg
Dunajek – 2100 kg
Zelená voda 1 – 8000 kg
Rohlík – 1500 kg
Biskupické rameno – 400 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
Zlaté piesky – 10800 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
Zelená voda 2 – 3200 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 29.10.2016
KDE:
Chorvátsky kanál
Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien
Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
Dunaj č. 3 – OR Polder
Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
Dunaj č. 3 – Rameno Zuzana
Dunaj č. 4 – OR Ovsište
Štrkovisko Malé Čunovo
Štrkovisko Rusovce
Štrkovisko U horára
Štrkovisko Veľké Čunovo


tabula-chorvatsky_kanal
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Chorvátske rameno – 800 kg (MsO SRZ Bratislava 1 – predpoklad)

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 19.10.2016
KDE:
Štrkovisko Zrkadlový Háj

tabula-zrkadlovy_haj
Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 19.10.2016 – 14.11.2016
Lov kapra povolený od: 15.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Brezno
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 03.10.2016
KDE:
VN Závadka nad Hronom – 500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 03.10.2016 – 17.10.2016
Lov kapra povolený od: 18.10.2016 (utorok) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Handlová
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 25.10.2016
KDE:
Handlovský rybník – 3500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 25.10.2016 – 18.11.2016
Lov kapra povolený od: 19.11.2016 (sobota) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Hlohovec
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 02.11.2016 – 03.11.2016
KDE:


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Humenné
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 12.10.2016
KDE:
VN Slovenská Volová II. – 2000 kg
VN Chlmec – 1600 kg
VN Karná – 1500 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kúty
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
2-3200-1-1 Štrkovisko Drahy – 1000 kg
2-4100-1-1 Štrkovisko u Janíčkov – 1000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kysucké Nové Mesto
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 21.10.2016
KDE:
3-5460-1-1 VN Nesluša – 1000 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2016 – 28.10.2016
Lov kapra povolený od: 29.10.2016 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 22.10.2016
KDE:
VN Kozárovce ? kg
Štrkovisko Mýtne Ludany ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2016 – 20.11.2016
Lov kapra povolený od: 21.11.2016 (pondelok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 08.10.2016
KDE:
VN Devičany ? kg
VN Bátovce ? kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 08.10.2016 – 06.11.2016
Lov kapra povolený od: 07.11.2016 (pondelok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 17.10.2016
KDE:
4-1130-1-1 Laborec č. 2 – 300 kg
4-3260-1-1 VN Budkovce I, II – 1500 kg
4-3970-1-1 VN Vyšná Rybnica – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 17.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: 16.10.2016
KDE:
4-1450-1-1 Materiálová jama Michalovce – 1500 kg
4-3710-1-1 VN Pozdišovce – 2000 kg
4-3900-1-1 VN Vinné jazero – 2000 kg


Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 16.10.2016 – 31.10.2016
Lov kapra povolený od: 01.11.2016 (utorok) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada Kapor rybničný, (K3)
KEDY: jeseň 2016
KDE:
 2-4520-1-1 VN Boleráz – kapor (K3) 13594,3 kg
 2-4570-1-1 VN Buková – kapor (K3) 5638,9 kg
 2-4600-1-1 VN Cífer – kapor (K3) 648,1 kg
 2-4770-1-1 VN Horné Orešany – kapor (K3) 7729,7 kg
 2-5300-1-1 VN Suchá nad Parnou – kapor (K3) 7536 kg

SRZ – Zarybnenie revírov – 2015 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

utorok 25. júna 2024 – 08:14:47

Jesenné zarybnenie 2015 revírov SRZ

Prehľad zarybnenia revírov

MsO SRZBanská Bystrica
MsO SRZBratislava 1
MsO SRZBratislava 2
MsO SRZBratislava 4
MsO SRZBratislava 5  NOVÉ 
MO SRZBrezno
MO SRZHandlová
MsO SRZHlohovec
MsO SRZHumenné
MsO SRZKošice
MO SRZKúty
MO SRZKysucké Nové Mesto
MO SRZLevice
MO SRZLevoča
MsO SRZMichalovce
MO SRZMoldava nad Bodvou
MsO SRZNitra
MO SRZNové Mesto nad Váhom
MsO SRZPiešťany
MO SRZPodbrezová
MsO SRZPrievidza
MO SRZRohožník
MO SRZRožňava
MO SRZSabinov
MsO SRZSenec
MsO SRZSenica
MO SRZSládkovičovo
MsO SRZSnina
MO SRZStará Turá
MO SRZStropkov
MO SRZŠurany
MsO SRZTopoľčany
MsO SRZTrnava
MO SRZVrbové
MO SRZŽiar nad Hronom
Rada SRZŽilina (Rada)


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Hlohovec (zverejnené 02.11.2015)
ČÍM: násada Kapor
KEDY: 29.10.2015 – 30.10.2015
KDE:

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 29.10.2015 – 27.11.2015
Lov kapra povolený od: 28.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice (zverejnené 26.11.2015)
ČÍM: násada Zubáč dvojročný (Zu2) Ø 25 cm
KEDY: 20.11.2015
KDE:
? 200 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice (zverejnené 21.11.2015)
ČÍM: násada Amur A2-3
KEDY: 20.11.2015
KDE:
? ? kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice (zverejnené 05.11.2015)
ČÍM: násada Kapor
KEDY: 10.11.2015
KDE:
VN Kozárovce ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 10.11.2015 – 09.12.2015
Lov kapra povolený od: 10.12.2015 (štvrtok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice (zverejnené 30.09.2015)
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 11.10.2015
KDE:
Štrkovisko Mýtne Ludany ? kg
VN Kozárovce ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 11.10.2015 – 10.11.2015
Lov kapra povolený od: 11.11.2015 (streda) 04,00 h
VN Kozárovce lov kapra povolený od: 10.12.2015 (štvrtok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Levice (zverejnené 30.09.2015)
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 03.10.2015
KDE:
VN Bátovce ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 03.10.2015 – 02.11.2015
Lov kapra povolený od: 03.11.2015 (utorok) 04,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava (zverejnené 21.11.2015)
ČÍM: násada Šťuka 30 – 50 cm
KEDY: 21.11.2015
KDE:
VN Suchá nad Parnou 400 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava (zverejnené 10.11.2015)
ČÍM: násada Kapor (K3) Ø cca 1,8 – 2,0 kg/ks
KEDY: 11.11.2015 a 12.11.2015
KDE:
VN Boleráz 1500 kg
VN Suchá nad Parnou 7000 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 11.11.2015 – 10.12.2015
Lov kapra povolený od: 11.12.2015 (piatok) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada Kapor
KEDY: 06.11.2015
KDE:
VN Cífer ? kg
VN Buková ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 06.11.2015 – 05.12.2015
Lov povolený od: 06.12.2015 (nedeľa) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Trnava
ČÍM: násada Kapor
KEDY: 06.11.2015
KDE:
VN Suchá nad Parnou ? kg
VN Boleráz ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 11.11.2015 – 10.12.2015
Lov kapra povolený od: 11.12.2015 (piatok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Prievidza
ČÍM: násada Zubáč, sumec
KEDY: 11.11.2015
KDE:
VN Brezany zubáč – 40 kg
VN Kanianka zubáč – 100 kg
VN Lazany zubáč – 60 kg, sumec – 33 ks
VN Nováky zubáč – 80 kg a 50 ks, sumec Ø 2-3 kg/ks
OR Nitra č. 1 zubáč – 20 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Zubáč, sumec
Čas ochrany vysadených rýb: 11.11.2015 – 24.11.2015
Lov povolený od: 25.11.2015 (streda) 07,00 h

OR Nitra č. 2 zubáč – 13,5 kg, sumec – 2 ks
Čas ochrany vysadených rýb: vysadené ryby na revíry OR Nitra č. 2 nie sú chránenéČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Piešťany
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 10.11.2015
KDE:
Agátky: Kapor – 500 kg
Kazeta č. 1: Kapor – 805 kg
Kazeta č. 2: Kapor – 880 kg
Kazeta č. 3: Kapor – 1714 kg
Kazeta č. 4: Kapor – 1500 kg
Rimplerova Važina: Kapor – 1008 kg
Sokolovská Važina: Kapor – 499 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor (K3)
Čas ochrany vysadených rýb: 10.11.2015 – 27.11.2015
Lov povolený od: 28.11.2015 (piatok) 07,00 h
Lov na týchto revíroch okrem revíru Štrkovisko Dlhé Kusy je zakázaný do 27.11.2015 vrátane, okrem dňa 21.11.2015 (sobota) – Katarínske preteky na Obtokovom Ramene.

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Piešťany
ČÍM: násada Kapor (K3), Kapor výber
KEDY: 06.11.2015
KDE:
OR Piešťanské: Kapor K3 – 2058 kg, Kapor výber – 610 kg nad 3 kg/ks

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor (K3)
Čas ochrany vysadených rýb: 06.11.2015 – 27.11.2015
Lov povolený od: 28.11.2015 (piatok) 07,00 h
Lov na týchto revíroch okrem revíru Štrkovisko Dlhé Kusy je zakázaný do 27.11.2015 vrátane, okrem dňa 21.11.2015 (sobota) – Katarínske preteky na Obtokovom Ramene.

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Piešťany
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 23.10.2015
KDE:
Štrkovisko Dlhé kusy: Kapor – 1504 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Stará Turá
ČÍM: násada Kapor
KEDY: asi 05.11.2015
KDE:
VN Matejovec – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 05.11.2015 – 20.11.2015
Lov kapra povolený od: 21.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Žiar nad Hronom
ČÍM: násada Kapor (K3, K2)
KEDY: 02.11.2015
KDE:
VN Lovčica kapor (K3) Ø 2,2 kg/ks, (K2) Ø 0,9 kg/ks – 1000 kg,
Veterník – Kremnica kapor (K2) Ø 0,9 kg/ks – ? kg,
Rybník Zákruty kapor

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 02.11.2015 – 15.11.2015
Lov kapra povolený od: 16.11.2015 (pondelok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Rohožník
KEDY: 30.10.2015 – 1.11.2015
ČÍM: násada Kapor
KDE:
Kuzma – ? kg
Kúpalisko – ? kg
Plavecký Peter – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb na revíri Kúpalisko!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 31.10.2015 – 13.11.2015
Lov kapra povolený od: 14.11.2015 (sobota) 07,00 h

ČÍM: násada dravec
KDE:
Rašelina 1 – ? kg
Kosek – ? kg
Triangel – ? kg
Ílovisko – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb na revíroch Kosek, Triangel!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: dravec
Čas ochrany vysadených rýb: 31.10.2015 – 01.12.2015
Lov kapra povolený od: 02.12.2015 (streda) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný 7850 kg
KEDY: 18.11.2015
KDE:
Dunaj č.3 Veľký Zemník – 7850 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 18.11.2015 – 01.12.2015
Lov kapra povolený od: 02.12.2015 (streda) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: MsO SRZ Bratislava 5 (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Nosáľ sťahovavý No1 500 kg
KEDY: 16.11.2015
KDE:
Chorvátsky kanál – 250 kg
Štrkovisko Veľké Čunovo – 250 kg

ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: MsO SRZ Bratislava 5 (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Lieň sliznatý L2-3 200 kg
KEDY: 16.11.2015
KDE:
Chorvátsky kanál – 200 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada Kapor rybničný (K3) 25500 kg
KEDY: 30.10.2015 9,00 h – 17,00 h
KDE:
Dunaj č. 3 OR Malý Zemník – 200 kg
Dunaj č. 3 OR Polder – 1000 kg
Dunaj č. 3 OR Veľký Zemník – 1200 kg
Dunaj č. 4 OR Ovsište – 100 kg
Dunaj č. 4 Rameno Zuzana – 700 kg
Chorvátsky kanál – 5100 kg
Jarovecko-Rusovecká sustava ramien – 1400 kg
Štrkovisko Malé Čunovo – 1000 kg
Štrkovisko Rusovce – 2100 kg
Štrkovisko U horára A – 1500 kg
Štrkovisko Veľké Čunovo – 3600 kg
Štrkovisko Zrkadlový háj – 7600 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 30.10.2015 – 15.11.2015
Lov kapra povolený od: 16.11.2015 (pondelok) 07,00 h
Dunaj č. 3 OR Veľký Zemník lov kapra povolený od: 02.12.2015 (streda) 07,00 h


ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: Rada SRZ Žilina (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Kapor rybničný K(3) 7855 kg
KEDY: 18.11.2015
KDE:
Dunaj č. 3 OR Veľký Zemník – 6855 kg
Jarovecko-Rusovecká sustava ramien – 1000 kg


ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: Rada SRZ Žilina (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Nosáľ sťahovavý No1 8000 ks
KEDY: 16.10.2015
KDE:
Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien – 8000 ks


ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: Rada SRZ Žilina (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Zubáč veľkoústy Zu1 3000 ks
KEDY: 08.10.2015
KDE:
Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien – 1880 ks
Štrkovisko Veľké Čunovo – 1120 ks


ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: MsO SRZ Bratislava 5 (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Zubáč veľkoústy Zu1 7850 kg
KEDY: 26.09.2015
KDE:
Dunaj č. 3 – Rameno Zuzana – 280 ks
Štrkovisko Malé Čunovo – 216 ks
Štrkovisko Rusovce – 60 ks
Štrkovisko Veľké Čunovo – 216 ks

ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: MsO SRZ Bratislava 5 (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada Šťuka severná Š1 205 kg
KEDY: 26.09.2015
KDE:
Chorvátsky kanál – 117,20 kg
Štrkovisko U horára B – 85,80 kg
Štrkovisko Zrkadlový Háj – 2,00 kg

ČO: ZARYBNENIE  NOVÉ 
KTO: MsO SRZ Bratislava 5 (zverejnené 03.12.2015 vývesná tabuľa MsO SRZ Bratislava 5)
ČÍM: násada malá biela ryba (červenica, plotica, pleskáč) 300 kg
KEDY: 26.09.2015
KDE:
Štrkovisko Veľké Čunovo – 100 kg
Štrkovisko Zrkadlový Háj – 200 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sládkovičovo
ČÍM: násada Kapor (K3) 6500 kg
KEDY: 29.10.2015
KDE:
Štrkovisko Malá Mača: Kapor – 400 kg
Štrkovisko Vincov les: Kapor – 700 kg
Rašelinisko Pusté Úľany č. 2: Kapor – 1400 kg
Rašelinisko Tárnok: Kapor – 250 kg
Rašelinisko Veľký Grob: Kapor – 3750 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 05.11.2015 – 20.11.2015
Lov kapra povolený od: 28.11.2015 (sobota) 07,00 h
Lov dravcov je povolený.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Humenné
ČÍM: násada Podustva Pds1 20150 ks
KEDY: 28.10.2015
KDE:
Laborec č. 2 20150 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Humenné
ČÍM: násada Pstruh potočný (Pp1) a Sivoň (Si1)
KEDY: 13.10.2015
KDE:
Pstruhové revíry Pstruh potočný (Pp1) – 10 000 ks, Sivoň (Si1) – 4000 ksČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Snina
ČÍM: násada Pstruh potočný dvojročný(Pp2)
KEDY: 28.10.2015 (štvrtok)
KDE:
Pstruhové revíry MO SRZ Snina : Pstruh potočný dvojročný(Pp2) – 2000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Snina
ČÍM: násada Kapor (K2), amur
KEDY: 16.10.2015 (štvrtok)
KDE:
Cirocha č. 1a : Kapor (K2) – 200 kg, Amur – 50 kgČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Handlová
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 28.10.2015 (predbežný termín!)
KDE:
Handlovský rybník

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 28.10.2015 – 19.11.2015
Lov kapra povolený od: 20.11.2015 (piatok) 07,00 h

ČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Handlová
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 27.10.2015 (predbežný termín!)
KDE:
Rybník Konštantín – 300 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 27.10.2015 – 08.11.2015
Lov kapra povolený od: 09.11.2015 (pondelok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kúty
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 24.10.2015
KDE:
Štrkovisko Drahy
– 1000 kg
Štrkovisko u Janíčkov

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 24.10.2015 – 22.11.2015
Lov kapra povolený od: 23.11.2015 (pondelok) 07,00 hČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Senica
ČÍM: násada Kapor rybničný (K2) 500 kg
KEDY: 13.11.2015
KDE: Hlbocké rameno

ČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Senica
ČÍM: násada Kapor rybničný (K) 4000 kg
KEDY: 24.10.2015 (predbežný termín!)
KDE: Kaprové revíry MsO SRZ Senica

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 24.10.2015 – 06.11.2015
Lov kapra povolený od: 07.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Boleň 1000 ks
KEDY: 26.10.2015
KDE:
Revíry MsO SRZ Michalovce

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Pstruh dúhový 500 kg
KEDY: 23.10.2015
KDE:
VN Pozdišovce 500/3 kg
VN Vinné jazero 500/3 kg
VN Vyšná Rybnica 500/3 kg

Lov povolený od: 30.10.2015 (piatok) 04,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Podustva a pleskáč 2000 kg
KEDY: 21.10.2015
KDE:
Laborec č. 2 podustvou 13 200 ks
VN Pozdišovce pleskáč 40 kg
VN Materiálová jama Michalovce pleskáč 20 kg
VN Vyšná Rybnica pleskáč 40 kg
VN Kolibabovce pleskáč 40 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Karas 2000 kg
KEDY: 16.10.2015
KDE:
Materiálová jama Michalovce 300 kg
VN Budkovce I, II 600 kg
VN Vinné jazero 1000 kg
VN Vyšná Rybnica 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Michalovce
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 08.10.2015
KDE:
VN Pozdišovce – 2000kg
VN Vyšná Rybnica – 2000kg
VN Vinianské jazero 1000kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: kapor, štuka, zubáč, amur, lieň
Čas ochrany vysadených rýb: 08.10.2015 – 29.10.2015
Všeobecný zákaz lovu rýb na všetkých lovných revíroch!
Lov povolený od: 30.10.2015 (piatok) 04,00 hČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Topoľčany
ČÍM: násada kapor, štuka, zubáč, amur, lieň
KEDY: 23.10.2015, 24.10.2015, 25.10.2015 (predbežný termín!)
KDE: Revíry MO SRZ Topoľčany

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: kapor, štuka, zubáč, amur, lieň
Čas ochrany vysadených rýb: 23.10.2015 – 21.11.2015
Všeobecný zákaz lovu rýb na všetkých lovných revíroch!
Lov povolený od:
22.11.2015 (nedeľa) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 2
ČÍM: násada Kapor rybničný
KEDY: 23.10.2015, 24.10.2015
KDE:
Dunaj č. 3 – OR Biskupické: Kapor – 400 kg (24.10.2015, piatok)
Štrkovisko Dunajek: Kapor – 1800 kg (23.10.2015, piatok)
Štrkovisko Ivanka pri Dunaji: Kapor – 1700 kg (24.10.2015, piatok)
Štrkovisko Rohlík: Kapor – 1200 kg (24.10.2015, piatok)
Štrkovisko Štrkovec: Kapor – 2100 kg (24.10.2015, piatok)
Štrkovisko Zelená voda 1: Kapor – 7600 kg (23.10.2015, piatok)
Štrkovisko Zlaté piesky: Kapor -10200 kg (24.10.2015, piatok)

Lov kaprov v revíroch po zarybnení sa začína v pondelok 16.11.2015 07,00 h

Dňa 8.10.2015 bolo zarybnenie ročným zubáčom v dĺžke cca 13 cm v počte 3000 ks na revíry Zlaté piesky.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Senec
ČÍM: násada kapor, šťuka
KEDY: 22.10.2015 (štvrtok)
KDE:
Strieborné jazerá Senec : Kapor – ?, Šťuka – ?
Štrkovisko Veľký Biel : Kapor – ?, Šťuka – ?

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný, Šťuka severná
Čas ochrany vysadených rýb: 22.10.2015 – 20.11.2015
Lov povolený od:
21.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 1
ČÍM: násada Kapor, amur a šťuka
KEDY: 21.10.2015 (predbežný termín!)
KDE:
Železná Studnička č.2 Kapor – 2500kg
Železná Studnička č.3 Kapor – 500kg

Lov kapra povolený od: 16.11.2015 (pondelok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Košice
ČÍM: násada Kapor rybničný (K2) 5000 kg
KEDY: 21.10.2015
KDE:
Družstevná (elektráreň) – 1.000 kg
Hornád (Opátske) – 1.000 kg
Hornád (pri Súdkoch) – 500 kg
Jazero Košice – 1.000 kg
Štrkovisko Čaňa – Nové jazero – 1.000 kg
VVN Ružín – 500 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Levoča
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 21.10.2015 (streda)
KDE:
VN Levočské Lúky : Kapor (K3) – 1200 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 21.10.2015 – 06.11.2015
Lov povolený od: 07.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO Šurany
ČÍM: násada Pstruh dúhový, Ø 0,35 kg, Ø 0,9 kg, 400 kg
KEDY: 20.10.2015 (utorok)
KDE:

Štrkovisko pri Rybárskom dome1000ks350kg
Štrkovisko pri Rybárskom dome55ks50kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO Šurany
ČÍM: násada Kapor rybničný (K3 – výber), Ø 2,8 kg, 5000 kg
KEDY: 20.10.2015 (utorok)
KDE:

Štrkovisko pri Rybárskom dome357ks1000kg
Štrkovisko Tona Šurany1428ks4000kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO Šurany
ČÍM: násada Kapor rybničný (K2), Ø 0,5 kg, 500 kg
KEDY: 14.10.2015 (streda)
KDE:

Nitra č. 2600ks300kg
Žitava č. 3400ks200kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO Šurany
ČÍM: násada Kapor rybničný (K2), Ø 0,5 kg, 3000 kg
KEDY: 14.10.2015 (streda)
KDE:

Štrkovisko pri Rybárskom dome1000ks500kg
Štrkovisko Tona Šurany4000ks2000kg
Štrkovisko Veľký Kýr1000ks500kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Brezno
ČÍM: násada Kapor (K3)
KEDY: 20.10.2015 (utorok)
KDE: VN Závadka nad Hronom : Kapor – 600 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 20.10.2015 – 02.11.2015
Lov kapra povolený od: 03.11.2015 (utorok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Podbrezová
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 20.10.2015 (utorok)
KDE: VN Hnusno 1 : Kapor – ?

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 20.10.2015 – 19.11.2015
Lov kapra povolený od: 20.11.2015 (piatok) 07,00 h

Na základe uznesenia z Výročnej členskej schôdzi 2015 platí, že loviaci si smie privlastniť maximálne 5 ks kapra z jesenného zarybnenia.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 4
ČÍM: násada Kapor (K2, K3) 4055 kg
KEDY: 19.10.2015 (pondelok)
KDE:
Morava č. 1
Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Moldava nad Bodvou
ČÍM: násada Kapor, šťuka
KEDY: 15.10.2015 (štvrtok)
KDE:
VN Janík : Kapor (K3) – 400 kg, Šťuka (S2) – 100 ks
VN Nižný Lanec : Kapor (K3) – 500 kg, Šťuka (S2) – 100 ks

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 15.10.2015 – 01.11.2015
Lov kapra povolený od: 02.11.2015 (pondeľok) 07,00 h

Zarybnené 10.09.2015:
KDE:
VN Janík : Kapor (K2 do 40 cm) – 300 kg
VN Nižný Lanec : Kapor (K2 do 40 cm) – 400 kgČO: PLÁNOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Rožňava
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 14.10.2015 (predbežný termín!)
KDE:
VN Hrušov
VN Krušná
VN Vlachovo

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný (K)
Čas ochrany vysadených rýb: 14.10.2015 – 12.11.2015
Lov kapra povolený od: 13.11.2015 (piatok) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Vrbové
ČÍM: násada Kapor rybničný (K3)
KEDY: 29.10.2015 (nedeľa)
KDE:
VN Čerenec Kapor rybničný (K3) – 1400 kg
VN Chtelnica Kapor rybničný (K3) – 100 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný (K3)
Čas ochrany vysadených rýb: 18.10.2015 – 27.11.2015
Lov kapra povolený od: 28.11.2015 (sobota) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Vrbové
KEDY: 06.10.2015 – 10.10.2015 (utorok, sobota)
KDE:
VN Čerenec
10.10.2015 Ab3 – 138 kg, Sum4 – 227 kg, Š2 – 258 kg,  ostatné – 116 kg
08.10.2015 Pd2 – 800 kg
07.10.2015 Pd2 – 1200 kg
07.10.2015 Pd výber – 400 kg
06.10.2015 Pd2 – 485 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Sumec, Šťuka, Pstruh dúhový
Čas ochrany vysadených rýb: 06.10.2015 – 17.10.2015
Lov kapra povolený od: 18.10.2015 (nedeľa) 04,00 h

KDE:
VN Čerenec
10.10.2015 K2, K3 – 4493 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 18.10.2015 – 27.11.2015
Lov kapra povolený od: 28.11.2015 (sobota) 07,00 h

KDE:
VN Chtelnica
10.10.2015 Ab3 – 83 kg, Sum4 – 38 kg, Š2 – 127 kg
07.10.2015 Pd2 – 300 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Amur, Sumec, Šťuka, Pstruh dúhový
Čas ochrany vysadených rýb: 07.10.2015 – 11.10.2015
Lov dravcov a Pd povolený od: 12.10.2015 (pondelok) 04,00 h

KDE:
VN Chtelnica
10.10.2015 K2, K3 – 1904 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 12.10.2015 – 27.11.2015
Lov kapra povolený od: 28.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Sabinov
ČÍM: násada Kapor rybničný (K3)
KEDY: 07.10.2015 (streda)
KDE:
Štrkoviská Rožkovany 1, 2, 3 – ? kg
Štrkovisko Orkucany – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 07.10.2015 – 21.10.2015
V čase ochrany vysadenej ryby je zákaz používať lovnú techniku a nástrahy umožňujúce uloviť vysadenú rybu v čase jej ochrany!
Lov kapra povolený od: 22.10.2015 (štvrtok) 04,00 hČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Stropkov
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: ? 07.10.2015 (streda)
KDE:
VN Stropkov – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 07.10.2015 – 06.11.2015
V čase ochrany vysadených rýb lov povolený len na živú a mŕtvu rybku, alebo prívlač!
Lov kapra povolený od: 07.11.2015 (sobota) 07,00 hČO: AVÍZOVANÉ ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Kysucké Nové Mesto
ČÍM: násada Kapor rybničný (K)
KEDY: 06.10.2015 (utorok)
KDE:
VN Nesluša – ? kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 06.10.2015 – 16.10.2015
V čase ochrany vysadených rýb lov povolený len na živú a mŕtvu rybku, alebo prívlač!
Lov kapra povolený od: 17.10.2015 (sobota) 04,00 h


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Šťuka severná jednoročná (S1), Zubáč veľkoústy dvojročný (Zu2)
KEDY: 27.10.2015 (utorok)
KDE:
HR Plavno kapor – 30 kg
OR Pod Rybou šťuka – 22 kg
VN Badín šťuka – 40 kg, kapor – 30 kg
VN Tŕstie šťuka – 20 kg
ZV Badín šťuka – 20 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový dvojročný (Pd2), 150 kg
KEDY: 23.10.2015 (piatok)
KDE:
HR Plavno – 50 kg
ZV Badín – 100 kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Kapor rybničný trojročný (K3), Ø 2,7 kg
KEDY: 06.10.2015 (utorok)
KDE:
HR Plavno – 1100 kg
OR Pod Rybou – 700 kg
VN Badín – 1100 kg
VN Tŕstie – 200 kg
ZV Badín – 200 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor rybničný
Čas ochrany vysadených rýb: 06.10.2015 – 23.10.2015
Lov kapra povolený od: 24.10.2015 (sobota) 04,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh potočný jednoročný (Pp1)
KEDY: 03.10.2015 (sobota)
KDE:
Bystrica (Banská Bystrica) – 6500 ks
Hron č. 8 – 1500 ks
Hron č. 9b – 2000 ks
Hutná – 1000 ks
Lukavica – 500 ks
Ľupčica – 2000 ks
Malachovský potok – 3000 ks
Moštenický potok – 1000 ks
Starohorský potok – 5000 ks
Tajovský potok – 5000 ks
Zolná – 3000 ks

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Pstruh dúhový dvojročný (Pd2)
KEDY: 03.10.2015 (sobota)
KDE:
HR Plavno – 140 kg
Hron č. 8 – 60 kg
ZV Badín – 110 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Banská Bystrica
ČÍM: násada Lipeň tymiánový dvojročný (Li2)
KEDY: 03.10.2015 (sobota)
KDE:
Bystrica (Banská Bystrica) – 40 kg
Starohorský potok – 20 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: Rada SRZ Žilina
ČÍM: násada Kapor rybničný dvojročný (K2),  Ø 0,3 kg
KEDY: 05.10.2015 (pondelok)
KDE:
VN Sĺňava – 6500 kg


ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Nitra
KEDY: 17.10.2015 (sobota)
KDE:

kaporkapor výberzubáč
revírØ 2,6 kgØ 5,1 kg0,25 – 2,0 kg / kus
OR Jelšovce700kg70kg
OR Koniarovce500kg70kg
OR Ľudovítová I500kg70kg50kg
OR Ľudovítová III500kg70kg50kg
OR Ľudovítová IV1500kg140kg50kg
OR Malý Cetín – Cítenka100kg
OR Rohlík200kg30kg
OR Veľká Hangócka850kg70kg50kg
Štrkovisko Čechynce500kg70kg
Štrkovisko Ivánka2500kg210kg
VN Jelenec II2150kg200kg
Spolu za druh10000kg1000kg200kg

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Nitra
KEDY: 10.10.2015 (sobota)
KDE:

kaporamur
revírØ 2,54 kg
OR Jelšovce550kg
OR Koniarovce700kg
OR Ľudovítová I500kg
OR Rohlík150kg
OR Staré Čechynce100kg
OR Veľká Hangócka500kg
Štrkovisko Branč, Ivánka500kg
Štrkovisko Čechynce400kg
VN Jelenec500kg130kg
Spolu za druh3900kg130kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor, amur
Zákaz je platný pre revíre:
Štrkovisko Ivánka – kapor
OR Ľudovítová I – kapor
OR Koniarovce  – kapor
VN Jelenec – kapor, amur
Štrkovisko Čechynce – kapor
OR Veľká Hangócka – kapor
OR Jelšovce – kapor
OR Rohlík – kapor
OR Staré Čechynce
Čas ochrany vysadených rýb: 10. 10. 2015 – 31. 10. 2015
Lov vysadených rýb povolený od: 01.11.2015 (nedeľa) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Nitra
KEDY: 03.10.2015 (sobota)
KDE:
OR Jelšovce šťuka – 10 kg
OR Ľudovítová I šťuka – 50 kg
OR Ľudovítová III kapor – 500 kg, amur – 50 kg, šťuka – 50 kg
OR Ľudovítová IV kapor – 800 kg, amur – 150 kg, šťuka – 50 kg
Štrkovisko Branč-Gergelová kapor – 1850 kg, amur – 10 kg, šťuka – 155 kg
VN Jelenec II. kapor – 900 kg, amur – 65 kg, šťuka- 10 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb:
OR Jelšovce – šťuka
OR Ľudovítová I – šťuka
OR Ľudovítová III – kapor, amur, šťuka
OR Ľudovítová IV – kapor, amur, šťuka
Štrkovisko Branč-Gergelová – kapor, šťuka
VN Jelenec II. – kapor, amur, šťuka
Čas ochrany vysadených rýb: 03.10.2015 – 31.10.2015
Lov vysadených rýb povolený od: 01.11.2015 (nedeľa) 07,00 h

KDE:
OR Ľudovítová II (CHAP) kapor – 90 kg Ø 6 kg
Nitra č. 3 karas – 1000 kgČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Nové Mesto nad Váhom
ČÍM: násada Pstruh dúhový (Pd)
KEDY: 02.10.2015 (piatok)
KDE:
Štrkovisko Považany – 500 kg
Vážsky kanál – 200 kg

SRZ revíry – vysadenie (zarybnenie) rýb – 2015

MsO SRZ Bratislava 2 (Rada SRZ Žilina)

ČísloNázovRybaMnožstvo
1-0070-1-1Dunaj č. 3 – OR Biskupickékapor K3400kg
kapor K2800kg
nosáľ No15000ks
šťuka  Šr5000ks
1-0890-1-1Štrkovisko Dunajekkapor K31800kg
štuka Š1,250kg
1-0920-1-1Štrkovisko Ivanka pri Dunajikapor K37100kg
1-1030-1-1Štrkovisko Rohlíkkapor K33300kg
1-1080-1-1Štrkovisko Štrkoveckapor K34200kg
1-1160-1-1Štrkovisko Zelená voda 1kapor K37600kg
štuka Š1,290kg
karas Ka280kg
1-1170-1-1Štrkovisko Zelená voda 2kapor K33455kg
štuka Š1,240kg
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskykapor K310200kg
zubáč  Zu13000ks
štuka Š1,2210kg

MsO SRZ Bratislava 5 (Rada SRZ Žilina)

ČísloNázovRybaMnožstvo
1-0080-1-1Dunaj č. 3 – OR Malý Zemníkkapor K3200kg
1-0100-1-1Dunaj č. 3 – OR Polderkapor K31000kg
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemníkkapor K31200kg
6855kg
zubáč Zu11880ks
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramienkapor K31400kg
1000kg
zubáč Zu11120ks
nosáľ No18000ks
1-0090-1-1Dunaj č. 4 – OR Ovsištekapor K3100kg
1-0120-1-1Dunaj č. 4 – Rameno Zuzanakapor K3700kg
zubáč Zu1280ks
1-0020-1-1Chorvátsky kanálkapor K35100kg
šťuka Š1117,2kg
lieň L2-3200kg
pleskáč Pl2-3250kg
1-0990-1-1Štrkovisko Malé Čunovokapor K31000kg
zubáč Zu140ks
1-1060-1-1Štrkovisko Rusovcekapor K32100kg
zubáč Zu160ks
1-1100-1-1Štrkovisko U horára Akapor K31500kg
1-1100-1-1Štrkovisko U horára Bšťuka Š12kg
1-1130-1-1Štrkovisko Veľké Čunovokapor K42400kg
kapor K33600kg
zubáč Zu1216ks
pleskáč Pl2-3250kg
biela ryba100kg
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový Hájkapor K42400kg
kapor K37600kg
šťuka Š185,8kg
biela ryba200kg

 

MsO SRZ Bratislava 5kapor K3, K430300kg73152,00
zubáč Zu159,6kg596ks339,72
šťuka Š1205kg1845,00
biela ryba150kg150,00
pleskáč Pl2-31050kg1050,00
lieň L2-3900kg900,00
 Spolu77436,72

 

Rada SRZ Žilinakapor K37855kg18852,00
nosáľ No18000ks1440,00
zubáč Zu13000ks1170,00
 Spolu21462,00

SRZ – Revíry – chránený druh vysadenej ryby

utorok 25. júna 2024 – 08:14:47

Revír č.NázovOrganizáciaChránená rybaLov od
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5kapor02.12.2015 (streda) 07,00 h
2-3200-1-1Štrkovisko DrahyKútykapor23.11.2015 (pondelok) 07,00 h
2-4100-1-1Štrkovisko u JaníčkovKútykapor23.11.2015 (pondelok) 07,00 h
2-4910-1-1VN KozárovceLevicekapor10.12.2015 (štvrtok) 07,00 h
2-1880-1-1OR Piešťanské (Obtokové Rameno Váhu – Teplé rameno)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-3300-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 1 (Štrkovisko kazeta č. 1)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-3301-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 2 (Štrkovisko kazeta č. 2)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-3302-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 3 (Štrkovisko kazeta č. 3)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-3303-1-1Štrkovisko Horná Streda č. 4 (Štrkovisko kazeta č. 4)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-4411-1-1AgátkyPiešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-4413-1-1Rimplerova važinaPiešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-4413-1-1Sokolovská važina (súčasť revíru Rimplerova važina)Piešťanykapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
3-2660-1-1OR Nitra č. 1Prievidzazubáč25.11.2015 (streda) 07,00 h
3-4950-1-1VN BrezanyPrievidzazubáč25.11.2015 (streda) 07,00 h
3-5170-1-1VN KaniankaPrievidzazubáč25.11.2015 (streda) 07,00 h
3-5300-1-1VN LazanyPrievidzazubáč, sumec25.11.2015 (streda) 07,00 h
3-5510-1-1VN NovákyPrievidzazubáč, sumec25.11.2015 (streda) 07,00 h
1-0500-1-1Rašelinisko Rohožník č. 2 (Kosek)Rohožníkdravec02.12.2015 (streda) 07,00 h
?Rašelinisko Rohožník č. ? (Triangel)Rohožníkdravec02.12.2015 (streda) 07,00 h
3-5080-1-1VN HrabovoRužomberokpstruh dúhový25.11.2015 (streda) 07,00 h
2-4520-1-1VN BolerázTrnavakapor11.12.2015 (piatok) 07,00 h
2-4570-1-1VN BukováTrnavakapor06.12.2015 (nedeľa) 07,00 h
2-4600-1-1VN CíferTrnavakapor06.12.2015 (nedeľa) 07,00 h
2-5300-1-1VN Suchá nad ParnouTrnavakapor11.12.2015 (piatok) 07,00 h
2-4590-1-1VN ChtelnicaVrbovékapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
2-4620-1-1VN ČerenecVrbovékapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h
Hlohoveckapor28.11.2015 (sobota) 07,00 h