Čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni v Maďarsku

utorok, 28. mája 2024 – 16:45:37

Upozornenie!
V prípade ulovenia druhu ryby v čase individuálnej ochrany, treba rybu bezodkladne po chytení šetrne vrátiť do vody aj v prípade jej zranenia, choroby alebo úmrtia.

Pred zahájením rybolovu je potrebné vždy dôsledne preštudovať miestny rybársky poriadok 1), kde čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni môžu byť odlišné od nižšie uvedených hodnôt v štátnom rybárskom poriadku.
Čas individuálnej ochrany začína prvý deň o 0 h a končí posledný deň o 24 h. Ak je prvým dňom sobota alebo deň pracovného pokoja (štátny, prípadne cirkevný sviatok v Maďarsku a nedeľa), zákaz platí od nasledujúceho pracovného dňa. Ak je posledným dňom času individuálnej ochrany sobota alebo deň pracovného pokoja, zákaz končí predchádzajúci pracovný deň.

Právny predpis (HUN): 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 28. §-ának (9) bekezdése – vyhláška ministerstva pre rozvoj vidieka č. 133/2013. (XII. 29.) § 28 ods. 9
Dľžka ryby sa v Maďarsku meria od špičky nosa po koreň chvostovej plutvy 2).
spôsob merania dľžky ryby v Maďarsku

spôsob merania dľžky ryby v Maďarsku 2)


V roku 2023:

Druh rybyČas ochranyČas ochrany zmenený v roku 2023 (kvôli sobote alebo dňa pracovného pokoja)
1)
Lovná miera
1), 2)
Počet privlastnených kusov/kg v jednom dni
1)
 šťuka severná 
(Csuka)
od 01.02. do 31.03.od 01.02. do 31.03.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 boleň dravý 
(Balin)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 ostriež zelenkavý 
(Sügér)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.
1)
15 cm
1), 2)
3 kg 
1)
 zubáč veľkoústy 
(Fogassüllő)
od 01.03. do 30.04.od 01.03. do 30.04.30 cm
1), 2)
3 ks
1)
 zubáč volžský 
(Kősüllő)
od 01.03. do 30.06.od 01.03. do 30.06.
1)
25 cm
1), 2)
3 ks
1)
 šabľa krivočiara 
(Garda)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg
1)
 jalec maloústy 
(Domolykó)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
25 cm
1), 2)
3 kg
1)
 jalec tmavý 
(Jászkeszeg)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg 
1)
 nosáľ sťahovavý 
(Szilvaorrú keszeg)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg 
1)
 podustva severná 
(Paduc)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
20 cm
1), 2)
10 kg
1)
 mrena severná 
(Márna)
od 15.04. do 31.05.od 15.04. do 31.05.
1)
40 cm
1), 2)
3 ks
1)
 kapor rybničný 
(Ponty)
od 02.05. do 31.05.od 02.05. do 31.05.
1)
30 cm
1), 2)
3 ks
1)
 lieň sliznatý 
(Compó)
od 02.05. do 15.06.od 02.05. do 15.06.
1)
25 cm
1), 2)
3 ks
1)
 sumec veľký 
(Harcsa)
od 02.05. do 15.06. od 02.05. do 15.06.
1)
60 cm,
100 cm v čase ochrany
1), 2)
3 ks
1)
 pstruh potočný 
(Sebes pisztráng)
od 01.10. do 31.03.od 01.10. do 31.03.
1)
22 cm
1), 2)
3 ks
1)
 mieň sladkovodný 
(Menyhal)
lov povolený
celý rok
1)
25 cm
1), 2)
3 kg
1)

Rybári pozor! Koniec rybárskeho preukazu v Maďarsku

Maďarská rybárska karta od 2019

Rybársky preukaz – minulosť?!!!


08.06.2018
ČO: Maďarská rybárska karta
KDE: http://www.mohosz.hu/horgaszkartya od 01.09.2018
OD: registrácia od 01.09.2018
ZA KOĽKO: 2200 Ft (1732 Ft+DPH /ÁFA/)
PLATNOSŤ: od úspešnej a uzavretej registrácie do 31.01.2023


28.05.2018
Podľa informácií Zväzu rybárskych organizázácií Fejérskej župy (ďalej len “autor”) na jeho facebookovej stránke bude od 01.01.2019 rybárskemu preukazu (HORGÁSZIGAZOLVÁNY – tmavomodrý preukaz vľavo viď. obrázok) v Maďarsku koniec. Konal tak na základe rokovania Maďarského štátneho rybárskeho zväzu (MOHOSZ) 25.05.2018. Rybársky preukaz nahradí tzv. Rybárska karta. Plastická karta bude platná 5 rokov a má stáť 2500 forintov (cca. 8 EUR).
Podľa autora sa viacročný zámer so zavedením Rybárskej karty pravdepodobne s veľkou istotou uskutoční. Od budúceho roka bude možný lov rýb v Maďarsku len novou plastickou kartou.
Kartu bude možné nakúpiť online na horgaszjegy.hu. Pri online nákupe bude treba poslať kvalitný sken osobného preukazu, karty bydliska a daňovej karty (o zahraničných rybároch zatiaľ nebola informácia). Rybárovi bude doručená poštou.
Údaje o rybárovi budú evidované na karte a oblastný lístok bude možné prevziať pomocou tejto karty. Informačný systém bude evidovať rôzne oblastné ročné, denné zakúpené povolenia rybárom. Rybárska stráž pri kontrole bude vybavená čítacím technickým zariadením. V prípade technických problémov, napr. slabý signál, oprávnenie loviť rybárovi nebude spochybniteľné.
Ostatná povinná evidencia rybárom (denník úlovkov) bude nezmenená a zatiaľ bude stále prebiehať papierovou formou ako doteraz
Žiadosti o vystavenie karty a jej nákup bude možný od 01.09.2018 z dôvodu zabezpečenia dostupnosti informačných technológií a zabezpečenia plynulého bezporuchového prechodu cca. 450000 rybárov na novú kartu.
Záverom autor uvádza že do zavedenia kariet budú ešte ďalšie upresnenia o ktorých bude rybársku verejnosť informovať.
Akonáhle sa dozvieme nové informácie budeme Vás informovať na našich stránkach.


Ďalšie informácie o rybačke v Maďarsku:
Aktuálne hájené ryby v Maďarsku!
Pred zahájením rybolovu je potrebné vždy dôsledne preštudovať miestny rybársky poriadok, kde čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni môžu byť odlišné od nižšie uvedených hodnôt v štátnom rybárskom poriadku.

Čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni v Maďarsku


Ďalšie informácie o rybačke na Slovensku:
Výklad zákona a vyhlášky, názor MŽP SR na otázky SRZ
Zoznam kaprových zväzových revírov SRZ 2018
NOVÉ! Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020) NOVÉ!
NOVÉ! Výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb od 15. mája 2018 NOVÉ!
Úvodná stránka webového sídla http://www.cokdezakolko.sk/
Rybársky preukaz nahradí nová rybárska karta v Maďarsku 2019