Revíry SRZ lipňové zväzové 2021

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo nedeľa, 05. decembra 2021 – 17:52:00

Revíry SRZ lipňové zväzové 2021


Tabuľka “Revíry SRZ lipňové zväzové 2021 je zoznam zväzových lipňových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2021 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ lipňové zväzové 2021 su popísané v rybárskom poriadku RYBÁRSKY PORIADOK pre držiteľov Zväzových lipňových povolení ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.
 VO VÝSTAVBE! 
Vaše pripomienky, návrhy, nové skutočnosti a zistené chyby posielaje prosím na cokdezakolko@gmail.com Ďakujeme


 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022) 

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Banská Bystrica
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 9b  H 
 3-1111-6-1 
Rieka Hron od cestného mosta pri zimnom štadióne v Banskej Bystrici po vakovú hať MVE Šalková a od cestného mosta v Šalkovej po po ústie potoka Hutná (Ľubietovka) pri obci Lučatín.
 3-1111-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Brezno
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 11b  H 
 3-1131-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na auto-busovú a železničnú stanicu v Brezne po Zelenský most nad obcou Beňuš, vrátane prítokov Ježová, Zúbra, Drábsko, Brezniansky a Kabátová.
 3-1131-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Rohozná
 3-3350-5-1 
Potok Rohozná od ústia do Hrona v mestskej časti Brezno – Hálny po sútok s potokom Svetlá nad dedinou Pohronská Polhora a prítoky Chmeľúska, Zubáková, Strmienka, Lieskový, Michalovský, Zadný Hliník, Osikový, Varguľa a Lipianka od ústia po pramene.
 3-3350-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Čadca
lipňové vody
(okrová)
Bystrica č. 1a  CHAP 
 3-0380-5-4 
Čiastkové povodie riečky Bystrice od ústia do rieky Kysuca v mesteKrásno nad Kysucou po Most lásky v Kalinove.
 3-0380-5-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Bystrica č. 1b
 3-0381-5-1 
Čiastkové povodie riečky Bystrice od Mostu lásky v Kalinove po most pri kameňolome v obci Klubina.
 3-0381-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
30 cm | –
Čierňanka č. 1
 3-0540-5-1 
Potok Čierňanka od ústia do rieky Kysuca v meste Čadca po ústie Šľahorovho potoka v obci Svrčinovec.
 3-0540-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Dolný Kubín
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 1a  H 
 3-2710-6-1 
Čiastkové povodie rieky Oravy od ústia do Váhu pri obci Kraľovany po modrú lavičku pre peších pri futbalovom ihrisku s umelou trávou v Dolnom Kubíne a od železničného mosta v Dolnom Kubíne po ústie Raciborského potoka pod obcou Oravský Podzámok.
 3-2710-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 mrena severná 
60 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Humenné
lipňové vody
(okrová)
Udava č. 1
 4-3020-5-1 
Čiastkové povodie rieky Udava od ústia naproti železničnej stanice Udavské po cestný most nad obcou Adidovce pri ústí potoka Iľovnica.
 4-3020-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Kežmarok
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 4  H 
 4-1970-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od mosta pri obci Holumnica po ústie potoka Biela pri obci Bušovce.
 4-1970-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | 50 cm
 pstruh potočný 
30 cm | 50 cm
 sivoň potočný 
30 cm | 50 cm
 zubáč veľkoústy 
60 cm | 80 cm
Martin
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 1b  H 
 3-4431-6-1 
Čiastkové povodie rieky Turiec od starého cestného mosta pri obchodnom centre Tulip v mestej časti Martin Záturčie po cestný most v obci Moškovec.
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4431-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.11. do 31.12. v úseku od ústia potoka Bystrička po koniec revíru v Moškovci sa nachádza v NPR V úseku od cestného mosta pri benzínovej pumpe OMV po hať pri teplárni – zimovisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 nosáľ sťahovavý 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 16  H 
 3-4650-6-1 
Čiastkové povodie rieky Váh od ústia potoka Hoskora (Jánošíkov potok) po vtok derivačného kanálu do Váhu.
 3-4650-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Námestovo
lipňové vody
(okrová)
Biela Orava č. 2
 3-0080-5-1 
Čiastkové povodie Bielej Oravy od ústia Veselovianky po sútok s Mútňankou.
 3-0080-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Orlov
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 2a  H   hraničná voda (PL)
 4-1950-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Smrečanského potoka (zadný Kurčín) po ústie Chotárneho potoka pod obcou Ruská Voľa nad Popradom.
 4-1950-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1950-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Poprad č. 2c
 4-1952-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta v obci Plaveč po cestný most pri obci Údol.
 4-1952-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Podbrezová
lipňové vody
(okrová)
Čierny Hron č. 1  H 
 3-0560-6-1 
Čiastkové povodie Čierneho Hrona od ústia do Hrona v obci Valaská po ústie potoka Osrblianka v obci Hronec.
 3-0560-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Hron č. 10a  H 
 3-1120-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od ústia potoka Hutná (Ľubietovský potok) po cestný most na Chvatimechu.
 3-1120-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Hron č. 10b  H 
 3-1121-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od cestného mosta na Chvatimechu po ústie potoka Čachovo, pri poľnohospodárskej škole pod Breznom.
 3-1121-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
RADA Žilina
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 2a  CHAP   H 
 3-2720-6-4 
Čiastkové povodie rieky Orava od ústia Raciborského potoka pri obci Oravský Podzámok po lavičku pre peších v Dolnej Lehote a Raciborský potok od ústia po pramene.
 3-2720-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Orava č. 2b  H 
 3-2721-6-1 
Čiastkové povodie rieky Orava od lavičky pre peších v Dolnej Lehote po cestný most v obci Krivá pri futbalovom štadióne.
 3-2721-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 podustva severná 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh – Krpeľany  H 
 3-5230-6-3 
Rieka Váh od ústia menného pravostranného potoka pri parkovisku po ústie rieky Orava do Váhu pri Kraľovanoch.
 3-5230-6-3  Celoročný zákaz lovu rýb –  CHRO !
 Zákaz lovu rýb! 
Rimavská Sobota
lipňové vody
(okrová)
Rimava č. 3
 3-3270-5-1 
Čiastkové povodie rieky Rimava od cestného mosta pri Síd-lisku Západ v meste Rimavská Sobota (pri budove Povodia Hrona) po cestný most v obci Hrachovo vrátane prítokov Mihovec, Krásňanský, Čerenčiansky, Lužné a Vyvieračka.
 3-3270-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Ružomberok
lipňové vody
(okrová)
Váh č. 18a  H 
 3-4680-6-1 
Rieka Váh od ústia rieky Oravy pri Kraľovanoch po cestný most v Ružomberku v smere do Dolného Kubína, vrátane prítokov Bystrý potok a Komjatná.
 3-4680-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4680-6-1  Obmedzený denný úlovok lipňa tymiánového na 1 ks (§ 14 ods. 3 vyhlášky č. 381/2018)!
 hlavátka podunajská 
90 cm | –
 lipeň tymiánový   1 ks! 
40 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –
Spišská Belá
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 5  H 
 4-1980-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Biela pri obci Bušovce po ústie potoka Čierna voda v Spišskej Belej časť Strážky.
 4-1980-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
33 cm | –
Spišská Stará Ves
lipňové vody
(okrová)
Dunajec č. 2  H 
 hraničná voda (PL)
 4-0430-6-1 
Čiastkové povodie rieky Dunajec od ústia potoka Lipník pri obci Červený Kláštor po štátnu hranicu SR – Poľsko v Lysej nad Dunajcom.
 4-0430-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-0430-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Stará Ľubovňa
lipňové vody
(okrová)
Poprad č. 3b  CHAP   H 
 4-1961-6-4 
Čiastkové povodie rieky Poprad od telesa vakovej hate MVE Stará Ľubovňa, po ústie potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka).
 4-1961-6-4  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 CHAP 
Poprad č. 3a  H 
 4-1960-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od cestného mosta pri obci Údol po teleso vakovej hate MVE Stará Ľubovňa.
 4-1960-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 jalec hlavatý 
30 cm | –
 mrena severná 
50 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 sivoň potočný 
30 cm | –
Poprad č. 3c  H 
 4-1962-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia potoka Veľký Lipník (Litmanovčanka) po cestný most v obci Holumnica.
 4-1962-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
Poprad č. 1  H   hraničná voda (PL)
 4-1940-6-1 
Čiastkové povodie rieky Poprad od štátnej hranice SR – Poľsko pri obci Mníšek nad Popradom po štátnu hranicu SR – Poľsko pri obci Legnava.
 4-1940-6-1  Lov rýb povolený celoročne, sedem (7) dní v týždni, s dodržaním individuálnej ochrany jednotlivých druhov rýb.
 4-1940-6-1  Denný čas lovu rýb:    6-18 
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh dúhový 
30 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Trstená
lipňové vody
(okrová)
Orava č. 3  H 
 3-2730-6-1 
Čiastkové povodie rieky Orava odcestného mosta v obci Krivá pri futbalovom štadióne po cestný most v meste Tvrdošín.
 3-2730-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
 3-2730-6-1  Úsek od ústia Studeného potoka do rieky Orava pri obci Podbiel po lávku pre peších v obci Nižná predstavuje časť revíru s režimom privlastnenia si úlovku  CHAP .  CHAP 
Turčianske Teplice
lipňové vody
(okrová)
Turiec č. 2  H 
 3-4480-6-1 
Čiastkové povodie rieky Turiec od cestného mosta v Moš-kovci po most Sklené – Rovná Hora a prítoky od sútoku po pramene, vrátane potokov Bystrička (Ondrašovský potok), Mútnik, Čepčinský, Ivančiansky, Hlboký, Hájsky, Požežský, Lúčna, Besná voda, Piešť, Sokol, Laclavský potok a Polerieka od ústia do Turca pri obci Moškovec po pramene.
 3-4480-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
Vranov nad Topľou
lipňové vody
(okrová)
Ondava č. 3
 4-1670-5-1 
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia Oľky po priehradné teleso vodnej vyrovnávacej nádrže Domaša v Slovenskej Kajni.
 4-1670-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 pstruh potočný 
40 cm | –
Zvolen
lipňové vody
(okrová)
Hron č. 7b  H 
 3-1081-6-1 
Čiastkové povodie rieky Hron od železničného mosta nad sútokom Slatiny a Hrona po ústie potoka Lukavica.
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-1081-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku od mosta pri gymnáziu vo Zvolene po hať MVE na sídlisku Západ, vrátane športového kanálu a vyústenia z MVE –  CHRO  – zimovisko a neresisko rýb!
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 pstruh potočný 
35 cm | –
Žilina
lipňové vody
(okrová)
Rajčanka č. 1
 3-3130-5-1 
Čiastkové povodie rieky Rajčanka od prvého priečneho stupňa nad cestným mostom Žilina – Strážov po cestný most pod obcou Lietavská Lúčka vrátane úseku Bitarovského potoka po prvý most.
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-3130-5-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku vyznačenom tabuľami nad a pod MVE Bánová!
 lipeň tymiánový 
35 cm | –
 pstruh potočný 
30 cm | –
Váh č. 15  H 
 3-4640-6-1 
Čiastkové povodie rieky Váh od železničného mosta Strečno – Vrútky po ústie potoka Hoskora (Jánošíkov potok).
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.!
 3-4640-6-1  Zákaz lovu rýb celoročný v úseku rieky od pravostranného prítoku Starohradský potok v dĺžke cca 500 m v smere toku predstavuje  CHRO !
 hlavátka podunajská 
80 cm | –
 lipeň tymiánový 
40 cm | –
 pstruh potočný 
40 cm | –

SRZ – Zarybnenie revírov – 2020
Lovné miery na revíroch SRZ (2018–2020-2022)
Denný čas lovu rýb 2021

Predaj rybníkov v Považskej Bystrici – obnovené vyšetrovanie

Dnes24.sk uverejnil článok:
Veľký zvrat v kauze predaja rybníkov v Považskej: Nariadili obnoviť vyšetrovanie

test_db2

ZO SRZnázov revíru
(číslo revíru)
druh ryby
min. | max.
lovná miera
Bratislava 1Jazero Železná studnička č. 2
1-0270-1-1
Vodná plocha nádrže (1,3 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 1Jazero Železná studnička č. 3
1-0280-1-1
Vodná plocha nádrže (0,5 ha) v bratislavskom lesoparku Železná Studnička. Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 1Vydrica
1-1460-4-1
Potok Vydrica od vyústenia do Dunaja po pramene v bratislavskom lesoparku Železná Studnička.
Bratislava 2Dunaj č. 3 – OR Biskupické
1-0070-1-1
Vodná plocha odstaveného ramena (30 ha) od spaľovne po výpustný objekt do ľavostranného priesakového kanála vodného diela Gabčíkovo.
Bratislava 2Malý Dunaj č. 6
1-0370-1-1
Čiastkové povodie Malého Dunaja od cestného mosta Tomášov – Nová Dedinka po staré stavidlo na Dunaji.
Bratislava 2Štrkovisko Dunajek
1-0890-1-1
Vodná plocha štrkoviska (1,8 ha) pred obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Ivanka pri Dunaji
1-0920-1-1
Vodná plocha štrkoviska (7,6 ha) za obcou Ivánka pri Dunaji. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Parkovanie motorových vozidiel povolené len na vyznačených miestach. V záujme bezpečnej prevádzky prírodného kúpaliska v období od 1.6. do 15.9. je zakázané loviť v čase od 9,00 do 19,00 h v priestore pláže (od rampy po začiatok lesa), označovať kŕmne miesta bójkami a loviť z člnov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Rohlík
1-1030-1-1
Vodná plocha štrkoviska (2,5 ha) za NsP Ružinov v mestskej časti Bratislava–Ružinov. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Štrkovec
1-1080-1-1
Vodná plocha štrkoviska (5,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Ružinov. Lov rýb povolený za nasledujúcich podmienok:
– Zákaz lovu rýb z pontónu, terasy hotela a v priestore hniezdiska vodných vtákov!
– Osobitne upozorňujeme členov na dodržiavanie čistoty v okolí jazera, nepremiestňovanie kameňov z brehov a nenarúšanie pobrežných pozemkov.
Dodržiavanie týchto podmienok bude kontrolované členmi rybárskej stráže, porušovanie sankcionované mestskou políciou! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Zelená voda 1
1-1160-1-1
Vodná plocha dvoch štrkovísk (14 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Zelená voda 2
1-1170-1-1
Vodná plocha štrkoviska (3,6 ha) pri obci Most pri Bratislave. Zákaz budovania akýchkoľvek prístreškov a stanovania! Prísny zákaz kladenia ohňa! Zákaz vjazdu motorovými vozidlami! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 2Štrkovisko Zlaté piesky
1-1180-1-1
Vodná plocha štrkoviska (52,2 ha) v Areáli zdravia Zlaté piesky v mestskej časti Bratislava-Ružinov. V plážovej časti Areálu zdravia od oploteného priestoru za tobogánom po reštauráciu U Zlatého vodníka je lov rýb celoročne zakázaný (vrátane oploteného priestoru)! Na brehu štrkoviska popri Seneckej ceste od reštaurácie U Zlatého vodníka po prevádzku vodnolyžiarskeho vleku je lov rýb zakázaný od 1.6. do 31.8. v čase od 9,00 do 18,00 h. Zákaz budovania pevných stanovíšť a prístreškov na brehu štrkoviska! Zákaz kladenia ohňa! Prístup ku štrkovisku v časti Areálu zdravia na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Zákaz privlastňovania si amura bieleho a tolstolobika do odvolania! Zákaz lovu rýb z ostrova! Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 3Štrkovisko Kalná
1-0960-1-1
Vodná plocha štrkoviska (6,5 ha) pri nákladnej stanici Bratislava-Východ. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 3Štrkovisko Stará tehelňa
1-1070-1-1
Vodná plocha štrkoviska (1 ha) pri Vajnoroch v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
Bratislava 3Štrkovisko Vajnory č. 1
1-1110-1-1
Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2! Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 3Štrkovisko Vajnory č. 2
1-1120-1-1
Vodná plocha štrkoviska (19 ha) v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Zákaz lovu v priestore prepojenia štrkovísk 1 a 2! Prístup k vode v zmysle dopravného značenia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 4Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske rameno
1-0140-1-1
Vodná plocha prietočného ramena (33,85 ha) na ľavej strane Dunaja od ústia do Dunaja v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves po začiatok ramena pod kameňolomom v Devíne a vodná plocha ramena (8,57 ha) nad kameňolomom v Devíne po začiatok ramena v mestskej časti Devín. Zákaz lovu rýb vo vyznačenej časti ochraného pásma I. stupňa (vodárenský zdroj). Lov rýb povolený celoročne pri dodržaní individuálnej doby ochrany. Revír nie je hraničná voda.
Bratislava 4Morava č. 1
1-0390-1-1
Čiastkové povodie rieky Morava od ústia do Dunaja pri Devíne po Marcheggský most a vodné plochy inundácie v uvedenom úseku. Revír je hraničná voda. Lov rýb na hraničných vodách je povolený výhradne na území Slovenskej republiky.
Bratislava 4Štrkovisko Kuchajda
1-0980-1-1
Vodná plocha štrkoviska (9 ha) pri železničnej stanici Bratislava-mesto. Na základe zmluvy s MsÚ Bratislava Nové Mesto – vlastníka pozemkov pod vodnou plochou, je nutné rešpektovať prevádzkový poriadok prírodného areálu, preto je v mesiacoch jún, júl, august od 9,00 do 18,00 h zákaz lovu z celej plochy štrkoviska. Je zakázané loviť: z ostrova a z móla v okruhu 10 m od móla, 15 m od “Reštaurácie vodný svet” – mólo pre uchytenie člnov. Vstup len cez určené vchody na základe predloženia platného povolenia na rybolov. Vstup na rybolov po 18,00 h v mesiacoch júl, august a september od ulice Továšikovej – Čínska reštaurácia. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5. Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 5Chorvátsky kanál
1-0020-1-1
Kanál v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu z premostenia kanála.
Bratislava 5Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník
1-0080-1-1
Vodná plocha odstaveného ramena (0,5 ha) na pravej strane zdrže medzi OR Veľký Zemník a Jarovecko-Rusoveckou sústavou ramien. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5. Revír nie je hraničná voda.
Bratislava 5Dunaj č. 4 – OR Ovsište
1-0090-1-1
Vodná plocha odstaveného ramena (0,22 ha) na pravej strane Dunaja v mestskej časti Bratislava-Petržalka medzi Prístavným mostom a Ekonomickou univerzitou. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
Bratislava 5Dunaj č. 3 – OR Polder
1-0100-1-1
Sústava kanála a ramien na pravej strane zdrže (20,12 ha) od manipulačného objektu Polderu (nástupný objekt zo zdrže a výpestný objekt do pravostranného priesakového kanála) pri obci Rusovce po cestu oddeľujúcu Polder od zdrže VD a Jarovecko-rusoveckej sústavy ramien, až po uzavretie starou hrádzou Dunaja. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.
Bratislava 5Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník
1-0110-1-1
Vodná plocha odstaveného ramena (48,4 ha) na pravej strane zdrže VD Gabčíkovo medzi zdržou a Rusoveckou sústavou ramien. Lov rýb povolený v časti od Dunaja v dĺžke 2200 m na ľavej strane a šírke 90 m revíru po vyznačenú pretekársku dráhu. Loviaci sú povinní riadiť sa tabuľami a zverejnenými oznamami (MsO SRZ Bratislava 5). Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
Bratislava 5Dunaj č. 3 – Rameno Zuzana
1-0120-1-1
Vodná plocha ramena (13,94 ha) a sústava ramien na pravej strane Dunaja od ústia do Dunaja po koniec ramien v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Upozornenie: platia osobitné obmedzenia.
Bratislava 5Dunaj č. 3 – Jarovecko-Rusovecká sústava ramien
1-0130-1-1
Sústava ramien (56,1 ha) na pravej strane zdrže pri obci Rusovce od ústia do zdrže a cesty oddeľujúcej Polder po nápustný objekt Chorvátskeho kanála pri ČOV Petržalka až po koniec ramien pri ramene Zuzana. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 31.5.! Revír nie je hraničná voda.
Bratislava 5Štrkovisko Malé Čunovo
1-0990-1-1
Vodná plocha štrkoviska (3 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany – zákaz vjazdu a státia smotorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 5Štrkovisko Rusovce
1-1060-1-1
Vodná plocha štrkoviska (5 ha) v obci Rusovce. Revír sa nachádza v chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy s II. stupňom ochrany. Zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 31.5.!
Bratislava 5Štrkovisko U horára
1-1100-1-1
Vodná plocha štrkoviska (3 ha) U horára A v mestskej časti Bratislava-Petržalka vrátane vodnej plochy štrkoviska (0,5 ha) U horára B pri Kutlíkovej ceste. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Bratislava 5Štrkovisko Veľké Čunovo
1-1130-1-1
Vodná plocha štrkoviska (15 ha) v obci Čunovo. Revír sa nachádza v PR Ostrovné lúčky so 4. stupňom ochrany prírody – zákaz vjazdu a státia s motorovým vozidlom, zákaz táborenia, stanovania, bivakovania, kladenia ohňa. Zákaz voľného pohybu psov. Zákaz lovu všetkých druhov rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.
Z dôvodu ochrany európskych významných biotopov a chránených druhov rastlín a živočíchov:
a) zákaz vstupu a lov rýb z ostrova celoročne,
b) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom zákaz vstupu) zákaz vstupu a lovu rýb od 15.3. do 31.5.,
c) v úseku vyznačenom betónovými ihlanmi (s textom SRZ) zákaz vstupu a lovu rýb celoročne.
Bratislava 5Štrkovisko Zrkadlový Háj
1-1190-1-1
Vodná plocha štrkoviska (20,5 ha) v mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zákaz lovu všetkých rýb od 15.3. do 14.5.! Lov kapra a ostatných druhov rýb, u ktorých neprebieha individuálna ochrana a druhov bez stanoveného času individuálnej ochrany, povolený od 15.5. v rokoch 2015-2017.

SRZ revíry kaprové zväzové – 2019

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ kaprové zväzové 2019


Tabuľka Revíry SRZ kaprové zväzové 2019 je zoznam zväzových kaprových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2019 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ kaprové zväzové 2019 su popísané v rybárskom poriadku SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.

4-1880-1-1Pčolinka č.1Snina

Nový revír zaradený do zväzového povolenia

1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5

Revír vyraradený zo zväzového povolenia


Bratislavská oblasť
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3
1-0140-1-1Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4
1-0020-1-1Chorvátsky kanálBratislava 5
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5
1-0900-1-1Štrkovisko – Malá VodaDunajská Lužná
1-0410-1-1Morava č. 3Gajary
1-1470-1-1Záhorský kanálGajary
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinok
1-1220-1-1Šúrsky potokPezinok
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinok
1-0610-1-1Rudava kanálRohožník
1-0040-1-1Čierna voda č. 3Senec
1-0050-1-1Čierna voda č. 4Senec
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenec
1-0830-1-1Stoličný potokSenec
1-0340-1-1LakšárMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0420-1-1Morava č. 4Malé Leváre – Veľké Leváre
1-0430-1-1Odpadový kanálMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0600-1-1Rudava č. 1aMalé Leváre – Veľké Leváre
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1Záhorie
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2Záhorie
1-0400-1-1Morava č. 2Záhorie
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorie
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1Záhorie
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2Záhorie
Západoslovenská oblasť
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad Bebravou
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebravou
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad Bebravou
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodské
2-0430-1-1Dudváh č. 3Drahovce
2-1391-1-1N – kanálDrahovce
2-4400-1-1Váh č. 5Drahovce
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2Dunajská Streda
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajská Streda
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská Streda
2-2930-1-1Štrkovisko Bendő č. 1Dunajská Streda
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská Streda
2-0320-1-1Čierna voda č. 1Galanta
2-0410-1-1Dudváh č. 1Galanta
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4Galanta
2-0421-1-1Dudváh č. 2bHlohovec
2-4390-1-1Váh č. 4Hlohovec
2-0640-1-1Farská vodaHolíč
2-0280-1-1Chvojnica č. 1Holíč
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíč
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíč
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíč
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovo
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovo
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovo
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2Hurbanovo
2-5600-1-1Žitava č. 1Hurbanovo
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovo
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1Kolárovo
2-4360-1-1Váh č. 1Kolárovo
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2Komárno
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1Komárno
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárno
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2Komárno
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1Komárno
2-1340-1-1Morava č. 6Kúty
2-0760-1-1Hron č. 3Levice
2-2120-1-1Perec č. 3Levice
2-2660-1-1Sikenica č. 2Levice
2-4870-1-1VN Kalná nad HronomLevice
2-5342-1-1VN TekovLevice
2-5420-1-1VN TuráLevice
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLevice
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1Marcelová
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelová
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1Marcelová
2-1420-1-1Nitra č. 3Nitra
2-2180-1-1Radošina č. 1Nitra
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad Váhom
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad Váhom
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové Zámky
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové Zámky
2-0260-1-1ChrenovkaNové Zámky
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové Zámky
2-1520-1-1OR BerekNové Zámky
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové Zámky
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové Zámky
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové Zámky
2-0090-1-1Bebrava č. 1Partizánske
2-1440-1-1Nitra č. 5Partizánske
2-1450-1-1Nitrica č. 1Partizánske
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánske
2-0400-1-1DubováPiešťany
2-0440-1-1Dudváh č. 4Piešťany
2-2720-1-1Striebornica č. 1Piešťany
2-4410-1-1Váh č. 6Piešťany
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule – Moravský Svätý Ján
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“Sekule – Moravský Svätý Ján
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenica
2-5110-1-1VN OsuskéSenica
2-0820-1-1Jarčie č. 2Sereď
2-4380-1-1Váh č. 3Sereď
2-1360-1-1Morava č. 8Skalica
2-0330-1-1Čierna voda č. 2Sládkovičovo
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovo
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada Žilina
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada Žilina
2-0500-1-1Dunaj č. 2 – OR spodná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0510-1-1Dunaj č. 3 (H)SRZ Rada Žilina
2-0520-1-1Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0540-1-1Dunaj č. 3 – Materiálová jama BSRZ Rada Žilina
2-0550-1-1Dunaj č. 3 – odpadový kanál VD (H)SRZ Rada Žilina
2-0560-1-1Dunaj č. 3 – OR horná inundácia (H)SRZ Rada Žilina
2-0570-1-1Dunaj č. 3 – OR stredná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0580-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VD
Celoročný zákaz rybolovu!
SRZ Rada Žilina
2-0600-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – JaroveckýSRZ Rada Žilina
2-0610-1-1Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada Žilina
2-0620-1-1Dunaj č. 4 (H)SRZ Rada Žilina
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada Žilina
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada Žilina
2-1080-1-1KostolníkStará Turá
2-5020-1-1VN MatejovecStará Turá
2-0790-1-1Ipeľ č. 3Šahy
2-1090-1-1Krupinica č. 1Šahy
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahy
2-2760-1-1Štiavnica č. 1Šahy
2-4370-1-1Váh č. 2Šala
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľa
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5Šamorín
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-Stráže
2-0810-1-1Jarčie č. 1Šoporňa
2-1800-1-1OR Melečka č. 2Šoporňa
2-0740-1-1Hron č. 1Štúrovo
2-0770-1-1Ipeľ č. 1Štúrovo
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovo
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovo
2-2040-1-1Par힊túrovo
2-2100-1-1Perec č. 1Štúrovo
2-1410-1-1Nitra č. 2Šurany
2-1411-1-1Stará Nitra č. 3Šurany
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠurany
2-5620-1-1Žitava č. 3Šurany
2-1430-1-1Nitra č. 4Topoľčany
2-2190-1-1Radošina č. 2Topoľčany
2-4710-1-1VN DuchonkaTopoľčany
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3Topoľníky
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníky
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1Topoľníky
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2Topoľníky
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)Trenčín
2-4431-1-4Nosický kanál č. 8 (CHAP)Trenčín
2-0130-1-1Blava č. 1Trnava
2-0420-1-1Dudváh č. 2aTrnava
2-0660-1-1Gidra č. 1aTrnava
2-4570-1-1VN BukováTrnava
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký Meder
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký Meder
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký Meder
2-4960-1-1VN LovceZlaté Moravce
2-5030-1-1VN MelekZlaté Moravce
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté Moravce
2-0750-1-1Hron č. 2Želiezovce
2-0780-1-1Ipeľ č. 2Želiezovce
2-2110-1-1Perec č. 2Želiezovce
2-2650-1-1Sikenica č. 1Želiezovce
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovce
Stredoslovenská oblasť
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)Banská Bystrica
3-1112-2-1Hron č. 9c (H)Banská Bystrica
3-1030-1-1Hričovský kanál č. 2bBytča
3-1031-1-1Hričovský kanál č. 2aBytča
3-4610-1-1Váh č. 12Bytča
3-5400-1-1VN MikšováBytča
3-1850-1-1Kysuca č. 3Čadca
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný Kubín
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad Váhom
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad Váhom
3-5600-1-1VN Prejta – dolnáDubnica nad Váhom
3-2350-1-1Muráň č. 1Jelšava
3-1770-1-1Krupinica č. 2Krupina
3-3970-1-1Štiavnica č. 2Krupina
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové Mesto
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (H) (CHAP)Kysucké Nové Mesto
3-1260-1-1Ipeľ č. 5Lučenec
3-1270-1-1Ipeľ č. 6Lučenec
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenec
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)Martin
3-4150-1-1Štrkovisko Lipovec č. 1Martin
3-4151-1-4Štrkovisko Lipovec č. 2 (CHAP)Martin
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMartin
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)Martin
3-0070-1-1Biela Orava č. 1Námestovo
3-1050-1-1Hron č. 4Nová Baňa
3-1040-1-1Hričovský kanál č. 1Považská Bystrica
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská Bystrica
3-4600-1-1Váh č. 11Považská Bystrica
3-0850-1-1Handlovka č. 1Prievidza
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidza
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidza
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchov
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)Púchov
3-0200-1-1Blh č. 1Rimavská Sobota
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská Sobota
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada Žilina
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada Žilina
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada Žilina
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada Žilina
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada Žilina
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada Žilina
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada Žilina
3-4510-1-1Turiec č. 2Tisovec
3-3250-1-1Rimava č. 1Tornaľa
3-3730-1-1Slaná č. 1Tornaľa
3-4520-1-1Turiec č. 1Tornaľa
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1Tornaľa
3-2731-1-1Orava č. 4Trstená
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstená
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký Krtíš
3-1080-2-1Hron č. 7a (H)Zvolen
3-3740-1-1Slatina č. 1Zvolen
3-0950-1-1Hodrušské jazeroŽarnovica
3-1060-1-1Hron č. 5Žarnovica
3-1070-1-1Hron č. 6a (H)Žiar nad Hronom
3-1071-1-4Hron č. 6b (H) (CHAP)Žiar nad Hronom
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)Žilina
3-4620-1-1Váh č. 13Žilina
3-4630-1-1Váh č. 14Žilina
3-5090-1-1VN HričovŽilina
Východoslovenská oblasť
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejov
4-2851-1-4Topľa č. 5b (CHAP)Bardejov
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad Tisou
4-2800-1-1TisaČierna nad Tisou
4-0550-1-1Hnilec č. 1Gelnica
4-2060-1-1RadomkaGiraltovce
4-2840-1-1Topľa č. 4Giraltovce
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad Topľou
4-1140-1-1Laborec č. 3Humenné
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarok
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošice
4-0631-1-1Hornád č. 1bKošice
4-1500-1-1Myslavský potokKošice
4-1610-1-1Olšava č. 1Košice
4-2400-1-1Sokoľanský potokKošice
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošice
4-2890-1-1Torysa č. 1Košice
4-4120-1-1VVN RužínKošice
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský Chlmec
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský Chlmec
4-2401-1-1Somotorský kanálKráľovský Chlmec
4-3880-1-1KarcsaKráľovský Chlmec
4-0650-1-1Hornád č. 3Krompachy
4-1230-1-1Levočský potok č. 2Levoča
4-1150-1-1Laborec č. 4Medzilaborce
4-0330-1-1Čierna vodaMichalovce
4-0440-1-1DušaMichalovce
4-1130-1-1Laborec č. 2Michalovce
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovce
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1Michalovce
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2Michalovce
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovce
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad Bodvou
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad Bodvou
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad Bodvou
4-2240-1-1Sekčov č. 1Prešov
4-2900-1-1Torysa č. 2Prešov
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)Rožňava
4-2910-1-1Torysa č. 3Sabinov
4-2980-1-1Trnávka č. 2Sečovce
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSnina
4-1880-1-1Pčolinka č.1Snina
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová Ves
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová Ves
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová Ves
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada Žilina
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada Žilina
4-4030-1-4VN Zemplínska Šírava (CHAP)SRZ Rada Žilina
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad Bodrogom
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad Bodrogom
4-1680-1-1Ondava č. 4Stropkov
4-1690-1-1Ondava č. 5Svidník
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1Svit
4-1180-1-1Latorica č. 1Trebišov
4-1650-1-1Ondava č. 1Trebišov
4-2120-1-1Roňava č. 1Trebišov
4-2130-1-1Roňava č. 2Trebišov
4-2810-1-1Topľa č. 1Trebišov
4-2970-1-1Trnávka č. 1Trebišov
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké Kapušany
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké Kapušany
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké Kapušany
4-1122-1-1OR LykotexVeľké Kapušany
4-1201-1-1OR BerkešVeľké Kapušany
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké Kapušany
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO VojanyVeľké Kapušany
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké Kapušany
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké Kapušany
4-1580-1-1Oľka č. 1Vranov nad Topľou
4-1660-1-1Ondava č. 2Vranov nad Topľou
4-1710-1-1Ondavka č. 1Vranov nad Topľou
4-2820-1-1Topľa č. 2Vranov nad Topľou
4-4110-1-1VVN DomašaVranov nad Topľou

Revíry SRZ kaprové zväzové 2019
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Revíry SRZ kaprové zväzové 2016

Výklad zákona a vyhlášky o rybárstve

Jednoduchý výklad zákona a vyhlášky

Kedy je zákaz lovu všetkých rýb?
Zákaz lovu všetkých rýb:
– § 13 Ochrana rýb
Plné znenie paragrafu:
§ 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien,
odstavených ramien a ostatných vodných plôch, b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
Čo to znamená?
Podľa § 3 ods. 3 zákona sa členia rybárske revíry podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb na lososové vody pstruhové, lososové vody lipňové a kaprové vody (vyhláška spomína charakter rybárskeho revíru). Zákon zakazuje lov všetkých rýb podľa charakteru vody nasledovne:
pstruhová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 1. októbra do do 15. apríla, neplatí od 1. novembra do 31. decembra na pstruhových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
lipňová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 1. januára do 31. mája, neplatí od 1. novembra do 31. decembra na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
kaprová voda:
zákaz lovu všetkých rýb od 15. marca do 31 mája pre vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená vodných tokov, neplatí od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.

Revíry SRZ lipňové zväzové – 2019

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 SRZ-logo

Revíry SRZ lipňové zväzové 2019


Tabuľka “Revíry SRZ lipňové zväzové 2019” je zoznam zväzových lipňových revírov SRZ vyčlenených pre rok 2019 do zväzového povolenia. Revíry sú v tabuľke zotriedené podľa oblasti – organizácie SRZ – čísla revíru SRZ.
Revíry SRZ lipňové zväzové 2019 su popísané v rybárskom poriadku SPOLOČNÝ RYBÁRSKY PORIADOK 2019 ktorý je dostupný na webovom sídle SRZ Rada Žilina.

Stredoslovenská oblasť
3-1111-6-1Hron č.9b (H)Banská Bystrica
3-1131-6-1Hron č. 11b (H)Brezno
3-3350-5-1RohoznáBrezno
3-0380-5-4Bystrica č. 1a (CHAP)Čadca
3-0381-5-1Bystrica č. 1bČadca
3-0540-5-1Čierňanka č. 1Čadca
3-2710-6-1Orava č. 1a (H)Dolný Kubín
3-4430-6-1Turiec č. 1 (H)Martin
3-4650-6-1Váh č. 16 (H)Martin
3-0080-5-1Biela Orava č. 2Námestovo
3-1120-6-1Hron č. 10 (H)Podbrezová
3-2721-6-1Orava č. 2b (H)Rada RADA
3-2720-6-4Orava č. 2a (H) (CHAP)RADA SRZ
3-2441-5-1Nitra č. 7Prievidza
3-3270-5-1Rimava č. 3Rimavská Sobota
3-4680-6-1Váh č. 18a (H)Ružomberok
3-2720-6-1Orava č. 3 (H)SRZ Rada Žilina
3-2730-6-1Orava č. 3 (H)Trstená
3-4480-6-1Turiec č. 2 (H)Turčianske Teplice
3-1081-6-1Hron č. 7b (H)Zvolen
3-3130-5-1Rajčanka č. 1Žilina
3-4640-6-1Váh č. 15 (H)Žilina
Východoslovenská oblasť
4-3020-5-1Udava č. 1Humenné
4-1970-6-1Poprad č. 4 (H)Kežmarok
4-1950-6-1Poprad č. 2a (hraničná voda) (H)Orlov
4-1951-6-1Poprad č. 2b (H)Orlov
4-1980-6-1Poprad č. 5 (H)Spišská Belá
4-0430-6-1Dunajec č. 2 (hraničná voda) (H)Spišská Stará Ves
4-1940-6-1Poprad č. 1 (hraničná voda) (H)Stará Ľubovňa
4-1960-6-1Poprad č. 3a (H)Stará Ľubovňa
4-1962-6-1Poprad č. 3c (H)Stará Ľubovňa
4-1670-5-1Ondava č. 3Vranov nad Topľou

AKCIA v SOTHYS Slovakia


AKCIA – OBĽÚBENÉ XXL ODLIČOVACIE DUO OD SOTHYS!

ODLIČOVACIE XXL TRIO!
Viac ako 50 {7a25a2a5d317f4c72a799381313181d27418c575aa5d1987098cf20f02b7fc32} zľava


SOTHYS Slovensko aj pre leto 2018 prináša limitovanú ponuku skvelé Odličovacie XXL Duo v 400 ml balení, ktoré je doplnené aj o skvelý nočný krém Noctuelle (30 ml)!
Vybrať si môžete zo štyroch textúr podľa typu pleti:
normálna až zmiešaná pleť (Vitality),
citlivá a suchá pleť (Comfort),
zmiešaná a mastná pleť (Purity),
pleť s rozšírenýmikapilármi (Clarte).

OBĽÚBENÉ XXL ODLIČOVACIE DUO OD SOTHYS!


Výhodne Odličovacie XXL Duo 400 ml balenia za cenu 200 ml + nočný krém Noctuelle v 30 ml balení. Zaplatíte 59 €!
Kúpite v eshope SOTHYS

Luxusná kozmetika, čo si myslíte, je pre nás drahá?

luxusná kozmetika

Luxusná kozmetika, je pre nás drahá?


Prajem pekný a teplý deň. Keď som sa začiatkom júna dozvedela, že luxusná kozmetika SOTHYS Paris má na Slovensku už 20 rokov, rozhodla som sa Vám priblížiť kozmetiku SOTHYS Paris. Je mi jasné, že táto kozmetika nie je pre všetkých. Som si ale tiež vedomá toho, že spôsob akým nakupujeme sa mierne zlepšuje. Mám skutočne pravdu? Čo si o tom myslíte? Je dnes luxusná kozmetika skutočne len vecou peňazí? Nemyslím. Iste, pre niekoho áno, písala som predsa “nie je pre všetkých“. Určite nie, ak je luxus aj kvalita.
Pokračujeme …
Navštívte prosím zatiaľ oficiálne web stránky a eshop nižšie.

Vaša OlinaK


AKCIA v SOTHYS Slovakia!


Webové sídlo SOTHYS Slovensko
Webové sídlo Referenčný inštitút SOTHYS
 
Eshop – Domáce ošetrenie


Ďalšie články o kozmetike SOTHYS Paris:
SOTHYS Paris – profesionálna kozmetika aj pre Vás!
Kozmetika SOTHYS Paris – 20 rokov na Slovensku

SRZ revíry kaprové – zväzové – 2016

Bratislavská oblasť
1-0370-1-1Malý Dunaj č. 6Bratislava 2
1-1180-1-1Štrkovisko Zlaté pieskyBratislava 2
1-0960-1-1Štrkovisko KalnáBratislava 3
1-1120-1-1Štrkovisko Vajnory 2Bratislava 3
1-0140-1-1Dunaj č. 4 – Karlovesko-Devínske ramenoBratislava 4
1-0390-1-1Morava č. 1Bratislava 4
1-0980-1-1Štrkovisko KuchajdaBratislava 4
1-0110-1-1Dunaj č. 3 – OR Veľký ZemníkBratislava 5
1-0130-1-1Dunaj č. 3 – Rusovecko-Jarovecká sústava ramienBratislava 5
1-0020-1-1Chorvátsky kanál  NOVÉ Bratislava 5
1-1190-1-1Štrkovisko Zrkadlový HájBratislava 5
1-0900-1-1Štrkovisko – Malá VodaDunajská Lužná
1-0410-1-1Morava č. 3Gajary
1-1470-1-1Záhorský kanálGajary
1-0151-1-1Gidra č. 1bPezinok
1-1220-1-1Šúrsky potok  NOVÉ Pezinok
1-1340-1-1VN KučišdorfPezinok
1-0610-1-1Rudava kanálRohožník
1-0040-1-1Čierna voda č. 3Senec
1-0050-1-1Čierna voda č. 4Senec
1-0160-1-1Hlboké jazero v SenciSenec
1-0830-1-1Stoličný potok  NOVÉ Senec
1-0340-1-1Lakšár  NOVÉ Veľké Leváre
1-0420-1-1Morava č. 4Veľké Leváre
1-0430-1-1Odpadový kanálVeľké Leváre
1-0600-1-1Rudava č. 1Veľké Leváre
1-0300-1-1Kanál Malina č. 1Záhorie
1-0310-1-1Kanál Malina č. 2Záhorie
1-0400-1-1Morava č. 2Záhorie
1-1010-1-1Štrkovisko na ŽidovkáchZáhorie
1-1480-1-1Zohorský kanál č. 1Záhorie
1-1490-1-1Zohorský kanál č. 2Záhorie
Západoslovenská oblasť
2-0100-1-1Bebrava č. 2Bánovce nad Bebravou
2-2740-1-1Svinica č. 1Bánovce nad Bebravou
2-4730-1-1VN HaláčovceBánovce nad Bebravou
2-1351-1-1Morava č. 7aBrodské
2-0430-1-1Dudváh č. 3Drahovce
2-1391-1-1N – kanálDrahovce
2-4400-1-1Váh č. 5Drahovce
2-1040-1-1Klátovské rameno č. 2  NOVÉ Dunajská Streda
2-1210-1-1Malý Dunaj č. 3Dunajská Streda
2-1950-1-1OR TrsticeDunajská Streda
2-2930-1-1Štrkovisko Bendö č. 1Dunajská Streda
2-5690-1-1Žitnoostrovské kanály č. 3Dunajská Streda
2-0320-1-1Čierna voda č. 1Galanta
2-0410-1-1Dudváh č. 1Galanta
2-1220-1-1Malý Dunaj č. 4Galanta
2-4390-1-1Váh č. 4Hlohovec
2-0640-1-1Farská vodaHolíč
2-0280-1-1Chvojnica č. 1Holíč
2-0981-1-1Kanál Kátovské jazeroHolíč
2-1300-1-1Melioračný kanál TvrdoniceHolíč
2-1350-1-1Morava č. 7bHolíč
2-1000-1-1Kanál Stará GútaHurbanovo
2-1010-1-1Kanál VrbováHurbanovo
2-2680-1-1Spojovací kanál MartovceHurbanovo
2-2700-1-1Stará Nitra č. 2Hurbanovo
2-5600-1-1Žitava č. 1Hurbanovo
2-0300-1-1Čergovský kanálKolárovo
2-1190-1-1Malý Dunaj č. 1Kolárovo
2-4360-1-1Váh č. 1Kolárovo
2-2090-1-1Patinský kanál č. 2Komárno
2-2690-1-1Stará Nitra č. 1Komárno
2-4440-1-1Vážsky DunajKomárno
2-5660-1-1Žitava kanál č. 2Komárno
2-5670-1-1Žitnoostrovské kanály č. 1Komárno
2-1340-1-1Morava č. 6Kúty
2-0760-1-1Hron č. 3Levice
2-2120-1-1Perec č. 3  NOVÉ Levice
2-2660-1-1Sikenica č. 2  NOVÉ Levice
2-4870-1-1VN Kalná nad Hronom  NOVÉ Levice
2-5342-1-1VN Tekov  NOVÉ Levice
2-5420-1-1VN Turá  NOVÉ Levice
2-4920-1-1VN Veľké KozmálovceLevice
2-2050-1-1Parná č. 1 TrnavaMarcelová
2-2080-1-1Patinský kanál č. 1Marcelová
2-5550-1-1Vojnícky potokMarcelová
2-5650-1-1Žitava kanál č. 1Marcelová
2-1420-1-1Nitra č. 3Nitra
2-2180-1-1Radošina č. 1Nitra
2-0450-1-1Dudváh č. 5aNové Mesto nad Váhom
2-4420-1-1Váh č. 7Nové Mesto nad Váhom
2-0230-1-1Cergát č. 1Nové Zámky
2-0240-1-1Cergát č. 2Nové Zámky
2-0260-1-1Chrenovka  NOVÉ Nové Zámky
2-1400-1-1Nitra č. 1Nové Zámky
2-1520-1-1OR BerekNové Zámky
2-2670-1-1Spojovací kanál Cergát-VáhNové Zámky
2-4250-1-1Štrkovisko ZáhoňNové Zámky
2-5610-1-1Žitava č. 2Nové Zámky
2-0090-1-1Bebrava č. 1Partizánske
2-1440-1-1Nitra č. 5Partizánske
2-1450-1-1Nitrica č. 1Partizánske
2-4350-1-1Uherecký potok č. 1aPartizánske
2-5470-1-1VN Veľké UhercePartizánske
2-5570-1-1Vyčoma č. 1  NOVÉ Partizánske
2-0400-1-1DubováPiešťany
2-0440-1-1Dudváh č. 4Piešťany
2-2720-1-1Striebornica č. 1Piešťany
2-4410-1-1Váh č. 6Piešťany
2-1330-1-1Morava č. 5Sekule
2-1481-1-1Odpadový kanál č. 2 „Čekr“Sekule
2-1380-1-1Myjava č. 2aSenica
2-5110-1-1VN OsuskéSenica
2-0820-1-1Jarčie č. 2Sereď
2-4380-1-1Váh č. 3Sereď
2-1360-1-1Morava č. 8Skalica
2-0330-1-1Čierna voda č. 2Sládkovičovo
2-2330-1-1Rašelinisko TárnokSládkovičovo
2-0480-1-1Dunaj č. 1SRZ Rada Žilina
2-0490-1-1Dunaj č. 2SRZ Rada Žilina
2-0500-1-1Dunaj č. 2 – OR spodná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0510-1-1Dunaj č. 3SRZ Rada Žilina
2-0520-1-1Dunaj č. 3 – ľavostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0540-1-1Dunaj č. 3 – Materiálová jama BSRZ Rada Žilina
2-0550-1-1Dunaj č. 3 – odpadový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0560-1-1Dunaj č. 3 – OR horná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0570-1-1Dunaj č. 3 – OR stredná inundáciaSRZ Rada Žilina
2-0580-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0600-1-1Dunaj č. 3 – pravostranný priesakový kanál VD Čunovsko – Rusovecko – JaroveckýSRZ Rada Žilina
2-0610-1-1Dunaj č. 3 – zdrž VD Hrušov-ČunovoSRZ Rada Žilina
2-0590-1-3Dunaj č. 3 Prívodný kanál VDSRZ Rada Žilina
2-0620-1-1Dunaj č. 4SRZ Rada Žilina
2-4930-1-1VN KráľováSRZ Rada Žilina
2-5270-1-1VN SĺňavaSRZ Rada Žilina
2-1080-1-1KostolníkStará Turá
2-5020-1-1VN MatejovecStará Turá
2-0790-1-1Ipeľ č. 3Šahy
2-1090-1-1Krupinica č. 1Šahy
2-2150-1-1Preseľanský potokŠahy
2-2760-1-1Štiavnica č. 1Šahy
2-4370-1-1Váh č. 2Šala
2-0680-1-1Hlavný kanál CsóványosŠaľa
2-1230-1-1Malý Dunaj č. 5Šamorín
2-1370-1-1Myjava č. 1Šaštín-Stráže
2-0810-1-1Jarčie č. 1Šoporňa
2-1800-1-1OR Melečka č. 2Šoporňa
2-0740-1-1Hron č. 1Štúrovo
2-0770-1-1Ipeľ č. 1Štúrovo
2-0961-1-1Kamenický kanálŠtúrovo
2-1471-1-1Obidský kanálŠtúrovo
2-2100-1-1Perec č. 1Štúrovo
2-1410-1-1Nitra č. 2Šurany
2-2710-1-1Stará ŽitavaŠurany
2-5620-1-1Žitava č. 3Šurany
2-1430-1-1Nitra č. 4Topoľčany
2-2190-1-1Radošina č. 2Topoľčany
2-4710-1-1VN DuchonkaTopoľčany
2-0050-1-1Aszódsky kanál č. 3Topoľníky
2-0350-1-1Dolnobarský kanálTopoľníky
2-1039-1-1Klátovské rameno č. 1  NOVÉ Topoľníky
2-1200-1-1Malý Dunaj č. 2Topoľníky
2-4430-2-1Váh č. 8 (H)Trenčín
2-0130-1-1Blava č. 1Trnava
2-0420-1-1Dudváh č. 2Trnava
2-0660-1-1Gidra č. 1aTrnava
2-4570-1-1VN Buková  NOVÉ Trnava
2-0040-1-1Aszódsky kanál č. 2Veľký Meder
2-3790-1-1Štrkovisko OkočVeľký Meder
2-5680-1-1Žitnoostrovské kanály č. 2Veľký Meder
2-4960-1-1VN LovceZlaté Moravce
2-5030-1-1VN MelekZlaté Moravce
2-5630-1-1Žitava č. 4Zlaté Moravce
2-0750-1-1Hron č. 2Želiezovce
2-0780-1-1Ipeľ č. 2Želiezovce
2-2110-1-1Perec č. 2Želiezovce
2-2650-1-1Sikenica č. 1Želiezovce
2-5341-1-1VN ŠárovceŽeliezovce
Stredoslovenská oblasť
3-1090-2-1Hron č. 8 (H)Banská Bystrica
3-1390-1-1Jazerá RychnavskéBanská Štiavnica
3-1030-1-1Hričovský kanálBytča
3-4610-1-1Váh č. 12Bytča
3-5400-1-1VN MikšováBytča
3-1850-1-1Kysuca č. 3Čadca
3-4170-1-1Štrkovisko PárnicaDolný Kubín
3-2530-1-1Nosický kanál č. 9Dubnica nad Váhom
3-4570-1-1Váh č. 9Dubnica nad Váhom
3-5600-1-1VN Prejta – dolnáDubnica nad Váhom
3-2350-1-1Muráň č. 1Jelšava
3-1770-1-1Krupinica č. 2Krupina
3-3970-1-1Štiavnica č. 2Krupina
3-5250-1-1VNKrupina
3-1840-2-1Kysuca č. 2a (H)Kysucké Nové Mesto
3-1841-2-4Kysuca č. 2b (H)Kysucké Nové Mesto
3-1260-1-1Ipeľ č. 5Lučenec
3-1270-1-1Ipeľ č. 6Lučenec
3-5290-1-1VN ĽadovoLučenec
3-0660-2-1Derivačný kanál Váhu (H)Martin
3-4150-1-1Štrkovisko LipovecMartin
3-4220-1-1Štrkovisko SučanyMartin
3-4670-2-1Váh č. 17 (H)Martin
3-0070-1-1Biela Orava č. 1Námestovo
3-1050-1-1Hron č. 4Nová Baňa
3-1040-1-1Hričovský kanálPovažská Bystrica
3-2200-1-1Marikovský potok č. 1Považská Bystrica
3-4600-1-1Váh č. 11Považská Bystrica
3-0520-1-1Čereniansky potok č. 1  NOVÉ Prievidza
3-0850-1-1Handlovka č. 1Prievidza
3-2440-1-1Nitra č. 6aPrievidza
3-2442-1-4Nitra č. 6bPrievidza
3-2941-1-1Potok Ťakov  NOVÉ Prievidza
3-5470-1-1VN Nitrianske RudnoPrievidza
3-2520-1-1Nosicko-Kočkovský kanálPúchov
3-4580-2-1Váh č. 10 (H)Púchov
3-0200-1-1Blh č. 1Rimavská Sobota
3-3260-1-1Rimava č. 2Rimavská Sobota
3-5240-1-1VN KrpeľanySRZ Rada Žilina
3-5340-1-1VN Liptovská MaraSRZ Rada Žilina
3-5480-1-1VN NosiceSRZ Rada Žilina
3-5530-1-1VN OravaSRZ Rada Žilina
3-5700-1-1VN RužináSRZ Rada Žilina
3-5850-1-1VN Teplý VrchSRZ Rada Žilina
3-6010-1-1VN ŽilinaSRZ Rada Žilina
3-4510-1-1Turiec č. 2Tisovec
3-3250-1-1Rimava č. 1Tornaľa
3-3730-1-1Slaná č. 1Tornaľa
3-4520-1-1Turiec č. 1Tornaľa
3-6060-1-1Východný Turiec č. 1Tornaľa
3-2731-1-1Orava č. 4Trstená
3-6050-1-1VVN TvrdošínTrstená
3-1250-1-1Ipeľ č. 4Veľký Krtíš
3-5760-1-1VN SklabináVeľký Krtíš
3-1080-2-1Hron č. 7 (H)Zvolen
3-3740-1-1Slatina č. 1Zvolen
3-1060-1-1Hron č. 5Žarnovica
3-1070-1-1Hron č. 6Žiar nad Hronom
3-1830-2-1Kysuca č. 1 (H)Žilina
3-4620-1-1Váh č. 13Žilina
3-4630-1-1Váh č. 14Žilina
3-5090-1-1VN HričovŽilina
Východoslovenská oblasť
4-2850-1-1Topľa č. 5aBardejov
4-2851-1-4Topľa č. 5bBardejov
4-1210-1-1Latorica č. 4Čierna nad Tisou
4-2800-1-1TisaČierna nad Tisou
4-0550-1-1Hnilec č. 1Gelnica
4-2060-1-1RadomkaGiraltovce
4-2840-1-1Topľa č. 4Giraltovce
4-2830-1-1Topľa č. 3Hanušovce nad Topľou
4-1140-1-1Laborec č. 3Humenné
4-4090-1-1Vrbovský potokKežmarok
4-0630-1-1Hornád č. 1aKošice
4-0632-1-4Hornád č. 1cKošice
4-0633-1-1Hornád č. 1dKošice
4-0631-1-1Hornád č. 1bKošice
4-1500-1-1Myslavský potokKošice
4-1610-1-1Olšava č. 1Košice
4-2400-1-1Sokoľanský potokKošice
4-2680-1-1Štrkovisko KechnecKošice
4-2890-1-1Torysa č. 1Košice
4-0071-1-1Berecký prívodný kanálKráľovský Chlmec
4-3880-1-1KarcsaKráľovský Chlmec
4-1190-1-1Latorica č. 2Kráľovský Chlmec
4-2401-1-1Somotorský kanálKráľovský Chlmec
4-0650-1-1Hornád č. 3Krompachy
4-1230-1-1Levočský potok č. 2Levoča
4-1150-1-1Laborec č. 4Medzilaborce
4-0330-1-1Čierna vodaMichalovce
4-0440-1-1DušaMichalovce
4-1130-1-1Laborec č. 2Michalovce
4-1560-1-1Okna č. 1aMichalovce
4-2380-1-1Sobranecký potok č. 1Michalovce
4-2390-1-1Sobranecký potok č. 2Michalovce
4-4140-1-1Výpustný kanál VN Zemplínska ŠíravaMichalovce
4-0150-1-1Bodva č. 1Moldava nad Bodvou
4-0160-1-1Bodva č. 2Moldava nad Bodvou
4-0750-1-1Ida č. 1Moldava nad Bodvou
4-2990-1-1Turňa č. 1Moldava nad Bodvou
4-2240-1-1Sekčov č. 1Prešov
4-2900-1-1Torysa č. 2Prešov
4-2270-2-1Slaná č. 2a (H)Rožňava
4-2910-1-1Torysa č. 3Sabinov
4-2980-1-1Trnávka č. 2Sečovce
4-0260-1-1Cirocha č. 1aSnina
4-0200-1-1BrusníkSpišská Nová Ves
4-0660-1-1Hornád č. 4Spišská Nová Ves
4-1220-1-1Levočský potok č. 1Spišská Nová Ves
4-3330-1-1VN DomašaSRZ Rada Žilina
4-3750-1-1VN RužínSRZ Rada Žilina
4-4030-1-4VN Zemplínska ŠíravaSRZ Rada Žilina
4-0140-1-1Bodrog č. 1aStreda nad Bodrogom
4-0141-1-1Bodrog č. 1bStreda nad Bodrogom
4-1680-1-1Ondava č. 4Stropkov
4-1690-1-1Ondava č. 5Svidník
4-2600-1-1Štrkovisko Batizovce č. 1Svit
4-1180-1-1Latorica č. 1Trebišov
4-1650-1-1Ondava č. 1Trebišov
4-2120-1-1Roňava č. 1Trebišov
4-2130-1-1Roňava č. 2Trebišov
4-2810-1-1Topľa č. 1Trebišov
4-2970-1-1Trnávka č. 1Trebišov
4-1120-1-1Laborec č. 1Veľké Kapušany
4-1200-1-1Latorica č. 3Veľké Kapušany
4-1201-1-1OR BerkešVeľké Kapušany
4-1121-1-1OR Drahňovský lesVeľké Kapušany
4-1122-1-1OR LykotexVeľké Kapušany
4-1204-1-1OR PapokmulatóVeľké Kapušany
4-3050-1-1Uh č. 1Veľké Kapušany
4-3060-1-1Uh č. 2Veľké Kapušany
4-1550-1-1Odpadový kanál EVO Veľké Kapušany  NOVÉ Vojany
4-1580-1-1Oľka č. 1Vranov nad Topľou
4-1660-1-1Ondava č. 2Vranov nad Topľou
4-1710-1-1Ondavka č. 1Vranov nad Topľou
4-2820-1-1Topľa č. 2Vranov nad Topľou
4-4110-1-1VVN DomašaVranov nad Topľou

Revíry SRZ kaprové zväzové 2019
Revíry SRZ kaprové zväzové 2018
Revíry SRZ kaprové zväzové 2017
Revíry SRZ kaprové zväzové 2016

SRZ – Zarybnenie revírov – 2017 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

nedeľa 05. decembra 2021 – 17:52:01

ZARYBNENIE REVÍROV 2017 – prehľad podľa ZOČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Spišská Nová Ves
ČÍM: násada kapor trojročný, (K3)
KEDY: 26.10.2017 (štvrtok)
KDE:
4-3510-1-1 VN Korytno II. – 500 kg
4-3990-1-1 VN Za Hurou č. 1 – 500 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 26.10.2017 (štvrtok) – 07.11.2017 (utorok)
Lov kapra povolený od: 08.11.2017 (streda) 07,00 h

ČO: ZARYBNENIE
KTO: MO SRZ Spišská Nová Ves
ČÍM: násada zubáč dvojročný, (Zu2)
KEDY: 10.10.2017 (utorok)
KDE:
50 kg
4-3510-1-1 VN Korytno II.
4-3990-1-1 VN Za Hurou č. 1
Do 31.12.2017 (nedeľa) platí zákaz lovu na živú a mŕtvu rybku! Lov prívlačou na umelé nástrahy je povolený.ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada kapor trojročný, (K3)
KEDY: 20.10.2017 (piatok)
KDE:
1-0020-1-1 – Chorvátsky kanál – 6700 kg
1-0080-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník – 200 kg
1-0090-1-1 – Dunaj č. 4 – OR Ovsište – 100 kg
1-0100-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Polder – 500 kg
1-0110-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – 4000 kg
1-0120-1-1 – Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana – 350 kg
1-0130-1-1 – Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien – 4000 kg
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 1000 kg
1-1060-1-1 – Štrkovisko Rusovce – 2100 kg
1-1100-1-1 – Štrkovisko U horára A – 1500 kg
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 1500 kg
1-1190-1-1 – Štrkovisko Zrkadlový Háj – 7800 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 20.10.2017 (piatok) – 05.11.2017 (nedeľa)
Lov kapra povolený od: 06.11.2017 (pondelok) 07,00 h Platí pre celú Bratislavu!ČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada lieň, (L2-3)
KEDY: 12.10.2017 (štvrtok)
KDE:
1-0020-1-1 – Chorvátsky kanál – 350 kg
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 50 kg
1-1100-1-1 – Štrkovisko U horára A – 100 kg