SRZ – Zarybnenie revírov – 2018 jeseň

ZARYBNENIE REVÍROV 2017

utorok 25. júna 2024 – 08:32:52

ZARYBNENIE REVÍROV 2018 – prehľad podľa ZOČO: ZARYBNENIE
KTO: MsO SRZ Bratislava 5
ČÍM: násada kapor trojročný, (K3)
KEDY: 20.10.2018 (sobota)
KDE:
1-0020-1-1 – Chorvátsky kanál – 4600 kg
1-0080-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Malý Zemník – 200 kg
1-0110-1-1 – Dunaj č. 3 – OR Veľký Zemník – 1000 kg
1-0120-1-1 – Dunaj č. 4 – Rameno Zuzana – 350 kg
1-0130-1-1 – Dunaj č. 3 – Rusovecko – Jarovecká sústava ramien – 1000 kg
1-0990-1-1 – Štrkovisko Malé Čunovo – 1000 kg
1-1060-1-1 – Štrkovisko Rusovce – 2100 kg
1-1100-1-1 – Štrkovisko U horára A – 1500 kg
1-1130-1-1 – Štrkovisko Veľké Čunovo – 1500 kg
1-1190-1-1 – Štrkovisko Zrkadlový Háj – 7000 kg

Zákaz lovu vysadených rýb!
(§ 17, ods. 11 vyhlášky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov)
Druh vysadených rýb: Kapor
Čas ochrany vysadených rýb: 20.10.2018 (sobota) – 11.11.2018 (nedeľa)
Lov kapra povolený od: 12.11.2018 (pondelok) 07,00 h Platí pre celú Bratislavu!