Informácie na jednom mieste!
Čo? Kde? Za koľko?

Informácie na jednom mieste!
Čo? Kde? Za koľko?

Pre rybárov


(Pozor! Priebežne aktualizované! Pozor!)
nedeľa 05. decembra 2021 – 17:58:21
(05.12.2021 17:58:21)
Denný čas lovu rýb na vodách SRZ

Nové revírovanie:
KAPROVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vrátane kanálov a prietočných ramien).
Napr. Hron č. 9c  3-1090-2-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Vodné nádrže a slepé, mŕtve a odstavené ramená
Napr. VN Brezolupy  2-4550-1-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 15.03 do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany, vrátane kapra.
KAPROVÉ VODY – Ostatné vodné plochy (napr. jazerá, štrkoviská, prepadliny, pieskovne, hliniská, rašeliniská, bočné vodné nádrže, požiarne a priemyselné nádrže)
Napr. Jazero Izra  4-0830-1-1 
Lov rýb s možnosťou ich privlastnenia je povolený celoročne za dodržania individuálnej ochrany, na kapra rybničného sa individuálna ochrana nevzťahuje.
PSTRUHOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody, vodné nádrže, bočné vodné nádrže a jazerá)
Napr. Hnilec č. 2  2-0560-4-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.10. do 15.04.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
LIPŇOVÉ VODY – Vodné toky (tečúce vody)
Napr. Hron č. 9b  3-1111-6-1 
Všeobecný zákaz lovu rýb od 01.01. do 31.05.! Počas ostatných mesiacov roka je lov rýb s možnosťou ich privlastnenia povolený za dodržania individuálnej ochrany. Zákaz lovu všetkých rýb neplatí od 01.11. do 31.12. na pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.

ZÁKON O RYBÁRSTVE č. 216/2018 Z. z. (účinný od 01.01.2019)
VYHLÁŠKA MŽP SR č. 381/2018 Z. z. (účinná od 01.01.2019)
Komentár k určitým ustanoveniam vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
———————
Grafické znázornenie privlastňovania si rýb § 14 ods. 2 písm. a)
———————
Vysvetlivky ku grafickému znázorneniu privlastňovania si rýb

Boleň dravý z Liptovskej Mary mal v sebe takmer dvakrát viac ortuti
TA3, MY náš Mikuláš (SME.sk)

Nejedzte ryby!zoznam revírov s kontaminovanými rybami
———————————————————————————————————

Rybári pozor! Koniec rybárskeho preukazu v Maďarsku od 01.01.2019!
———————————————————————————————————
Aktuálne hájené ryby v Maďarsku!
Pred zahájením rybolovu je potrebné vždy dôsledne preštudovať miestny rybársky poriadok, kde čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni môžu byť odlišné od nižšie uvedených hodnôt v štátnom rybárskom poriadku.

Čas individuálnej ochrany, lovná miera a počet privlastnených kusov v jednom dni v Maďarsku


STARÝ ZÁKON O RYBÁRSTVE č. 139/2002 Z. z. a STARÁ VYHLÁŠKA MŽP SR č. 185/2006 Z. z.
(platné do 31.12.2018)
Zoznam zväzových revírov SRZ
 Revíry SRZ kaprové zväzové 2021   NOVINKA 
 Revíry SRZ kaprové zväzové 2020 
kaprové 2019, 2018, 2017, 2016
lipňové 2019, 2016

 Lovné miery na revíroch SRZ (2018 – 2020 – 2022)   NOVINKA 
2018 Výnimka na skorší lov kapra a ostatných druhov rýb od 15. mája 2018
SRZ revíry – vysadenie (zarybnenie) rýb
 Zarybnenie revírov SRZ – 2020   NOVINKA 

2018 jeseň
2017 jar, jeseň
2016 jar, jeseň
2015 jeseň
SRZ revíry – vysadenie (zarybnenie) rýb – 2015
Zoznam zarybnených revírov SRZ
Rybárske preteky, súťaže
rok 2017
rok 2016
rok 2015 jeseň
Rybárske preteky, súťaže ukončené – výsledky
Informácie na zverejnenie, prípadné návrhy, upozornenia na chyby posielajte
na mailovú adresu
cokdezakolko@gmail.com